Republikken Botswana

Republikken Botswana er en stat i det sydlige Afrika. Landet har ingen adgang til havet. Botswana var tidligere det britiske protektorat Bechuanaland, og Botswana tog sit nye navn efter at uafhængigheden inden for Commonwealth blev opnået den 30. september 1966. Mod syd har Botswana grænse til Sydafrika, mod vest til Namibia, mod nord til Zambia og mod nordøst til Zimbabwe. Økonomien, der er tæt forbundet med Sydafrikas, er domineret af minedrift, særligt efter diamanter; desuden kvæg og turisme. Landet er opkaldt efter dets største etniske gruppe,tswanaerne. Hovedstaden hedder Gaborone.

Batswanaernes land – batswana betyder tswanafolket – som i dag benævnes Botswana, har igennem årenes løb været kendt som skæbnens korsvej eller orkanens øje. Det skyldes, at landet der er beliggende i det sydlige Afrikas hjerte, fungerede som transportvej, for såvel de britiske som de hollandske og portugisiske kolonisatorer. De første, der forsøgte at forbinde landet fra nord til syd, fra Egypten til Sydafrika, anvendte den såkaldte “missionærrute”, mens portugiserne havde til hensigt at kunne forbinde de to kolonier, Angola og Mozambique.

Hvornår mennesker begyndte at bo i Sydafrika, ved man ikke med bestemthed. Men man har fundet spor efter mennesker, der kan dateres mange 100.000 år tilbage, hvilket gør det til de tidligste fund af mennesker i verden.

Den sydlige del af Botswana er domineret af halvørkenen Kalahari, der er et stort, højtliggende (800-1100 m o.h), tørt til halvtørt sandet område i det sydlige Afrika, som dækker ca. 500.000 km². Ørkenen dækker ca. 70 % af Botswana og dele af Zimbabwe, Namibia og Sydafrika.

Central Kalahari Game Reserve, der dækker et område på næsten 53.000 km2, er verdens andet største vildtreservat. Landskabet varierer fra træbevoksede sandklitter i nord, til flat buskland i den centrale del og tættere mopaneskov i syd. Udover det fantastiske landskab gemmer Central Kalahari Game Reserve på en stor kulturhistorisk arv – San-folket eller San Bushmen. De har levet i området de sidste 30.000 år, og reservatet blev oprindeligt oprettet for at beskytte dette folks hurtigt svindende jagtområder. I dag lever San-folket hovedsageligt i reservatets sydlige del, og der er ikke meget tilbage af deres oprindelige levevis. Men forfædrenes viden om naturen og overlevelse i ørkenen, alle historierne fra dengang lever videre i nutidens generation.

Området har været beboet i mange tusinde år, hvilket bl.a. klippemalerierne iTsodilo viser og byen har været på UNESCOs verdensarvsliste siden 2001. Optagelsen er begrundet i stedets unikke religiøse og spirituelle betydning for de lokale og for at stedet havde været beboet i flere årtusinder. Stedet har mere end 4.500 klippemalerier på et areal der ca. udgør 10 km² i Kalahariørkenen.

Med et areal på omkring 600.000 km² er Botswana lidt større end Frankrig, samtidig med at landet er et af de tyndest befolkede i verden.

North-West District er sammen med Central Kalahari de to distrikter i Botswana der besøges af flest turister. North-West District fordi det indeholder Verdens største indlandsdelta, Okavango-deltaet, ligger i den nordvestlige del af landet, og de store og forholdsvis uberørte dyrereservater Chobe, Savuti og Moremi.

Hovedbyen i N-W.D er Maun. En landsby der gennem de seneste årtier har udviklet sig til en by med faciliteter så som supermarkeder, alfalterede veje og som er centrum – og udgangspunkt – for en stor del af turistindustrien i Botswana.

Det store saltbassin Makgadikgadi ligger mod nord.

Tsodilo Hills er landets højeste punkt med sine 1.489 meter over havoverfladen.

Transparency Internationals korruptionsindeks har for Botswana hidtil været gunstigt; i 2005 lå landet på 32.-pladsen, mens Danmark til sammenligning lå på 4.-pladsen, EU-landet Italien på 40.-pladsen, og nabolandet Sydafrika på 46.-pladsen.

Siden uafhængigheden er indbyggertallet steget kraftigt, men stigningen er mindsket på grund af den høje aids-dødelighed, og i år 2005 var der et fald i befolkningstallet på 1 procent, som også skyldes udvandring.

Botswana blev en af Frontliniestaterne, der bekæmpede apartheid, og var medlem af SADCC, der forsøgte at bryde med den økonomiske afhængighed af Sydafrika. Det uafhængige land er også er et af de mest demokratiske og velstående lande i Afrika.

Google Maps

TIDSLINJE:

o. 1991 FVT – Indtil for 2.000-4.000 år siden var san-folket ene om at bo i Sydafrika. På det tidspunkt dukkede khoi-khoi folket op, som var agerdyrkere, kvægholdere og, ligesom san-folket, jægere.

o. 500 – Fra nord kom bantu-talende befolkningsgrupper. De bantu-talende folk kombinerede agerbrug med kvæghold, og deres samfund blev mere og mere politisk velorganiserede. De blev også stærkere rent håndværksmæssigt og derfor blev san- og Khoi-khoi-folkene økonomisk presset ud.

1488 – De første hvide mennesker så Sydafrika. Det var portugiseren Bartholomeu Dias, der var sejlet dertil i håb om at finde en søvej til Indien. På det tidspunkt, hvor de første hvide dukkede op på Sydafrikas kyster, regner man med, at der boede op mod 2 millioner mennesker i landet.

1961 – Botswanas demokratiske Parti (BDP), stiftet af Seretse Khama, een af Bamangalo-folkets mest indflydelsesrige arvinger.

1963 – Den engelskekolonimagt oprettede et naturreservat, Central Kalahari Game Reserve, uden at have spurgt sig til råd hos buskmændene. Nu er den gamle måde at leve på forbi. Før fik de vand fra regn og fra jorden. I dag er der blevet boret vandboringer, så de kan hente vand fra en vandhane. Regeringen mener at buskmændene skal være rigtige borgere i staten Botswana. Så regeringen har givet dem geder og æsler. Botswana styres af de sorte og hvide storfarmere, og da de anser et liv uden husdyr for primitiv.

1966 – I september opnåede Botswana selvstændighed og Seretse Khama blev valgt til præsident.

1980 – Præsident Seretse Khama døde i 1980, og blev efterfulgt af Quett Masire (1980-98).

1978-1988 – Botswana blev i denne periode verdens tredjestørste producent af diamanter – efter Australien og Den demokratiske republik Congo – og landets økonomi voksede med de rekordstore 12% om året.

1985 – Sydafrika modsatte sig at ratificere en ikke-angrebs-pagt med Botswana. Det kom til gentagne sammenstød ved grænsen, p.gr.a. den støtte, myndighederne i Botswana ydede til African National Congress, ANC, i kampen mod apartheid.

1991 – En større kontrovers mellem de politiske og økonomiske interesser i landet førte til stigende korruption på regeringsniveau, der endte med adskillige ministres afgang. 3 af de 7 oppositionspartier dannede Den progressive Folkefront for at bekæmpe regeringspartiet Botswanas demokratiske Parti.

1995 – Frifindelsen af de 3 ansvarlige for et rituelt drab på en lille pige i Mochudi, førte i februar måned til voldsomme demonstrationer.

1998 – 30% af den voksne befolkning var HIV-positive.

1998 – Da Masire trak sig blev Festus Mogae ny præsident 1998-2008.

1999 – Den interne konflikt i Namibia i Caprivi strimlen – en 460 km lang korridor, der nogle steder kun er 30 km bred – berørte også relationerne med Botswana. I januar 1999 søgte 2000 indbyggere fra Caprivi tilflugt i Botswana. Mange af disse var separatister og beslutningen om at give dem asyl forværrede derfor forholdet til regeringen i Windhoek. Begge lande har desuden et uløst grænsekonflikt omkring en ø i Chobe floden.

2002 – Efter at have berøvet dem vand og mad forflyttede regeringen i marts måned de sidste 2.200 medlemmer af San folket fra de områder,de har beboet i 30.000 år. I løbet af de sidste 17 år er 50.000 buskmænd blevet forflyttet til 63 lejre, for at tvinge dem til at opgive deres nomadetilværelse. Kalahari der er San folkets traditionelle leveområde, er rigt på diamanter. Iflg. Botswanas lovgivning har lokalbefolkningen ingen ret til rigdommene i undergrunden, selvom de bor i de områder, hvor rigdommene udvindes.

2003 – I september indledte Botswana bygningen af et hegn langs grænsen til Zimbabwe for at bremse strømmen af illegale emigranter, der flygter fra de politiske og økonomiske uroligheder. Regeringen anslår, at op mod 1 mio. statsborgere fra Zimbabwe lever illegalt i Botswana.

2004 – I maj fremhævede WHO fremskridtene i behandlingen af AIDS/HIV i Botswana, Thailand og Brasilien. WHO fremhævede i sin rapport, at over 20 mio. er døde af sygdommen i verden, 34-46 mio. er smittebærere og at 2/3 af disse lever i Afrika.

2005 – Regeringen afviste i maj at ophæve en sjælden brugt drakonisk national sikkerhedslov. Det skete med henvisning til USA’s “kamp mod terror”. Instituttet for massemedier i det sydlige Afrika havde ellers karakteriseret loven som en hindring for adgangen til information og pressefrihed. Loven var fra 1986 og var oprindelig blevet indført som svar på den aggressive politik som det daværende racistiske styre i Sydafrika førte overfor sine nabolande. Loven forbyder alle at offentliggøre informationer uden forudgående tilladelse, og forbyder medierne at rapportere om landets militær.

2006 – Der faldt dom i den længst-varende retssag i landets historie – San folket mod regeringen. Over 10% af de sagsøgende var døde i genhusnings-lejre siden sagens start i 2002, efter de var blevet fordrevet fra Kalahari Reservatet i februar samme år. Højesterets kendelse i december var til fordel for San folket. Den sagde at fordrivelsen af San folket i 2002 havde været “forfatningsstridig og illegal”. Det var et alvorligt tilbageslag for myndighederne og deres planer om udvinding af diamanter fra San folkets jorde.

2006 – den 30. november. Verdens hidtil ældste ritual (70, 000 år gammelt) i Tsodila Hills blev opdaget ved et nyt arkæologisk fund. Det sensationelle fund styrker troen på at Afrika var menneskehedens vugge. Læs den engelske artikel her.

2007 – I juli offentliggjorde Verdensbanken sin rapport om regeringsførelse i verden. Indikatorene fra 1996-2006 placerede Botswana blandt verdens 16 lande med størst politisk stabilitet og fravær af vold. Botswana lå på førstepladsen blandt de afrikanske lande.

2008 – juli. Præsident Mogae erklærede, at han agter at træde tilbage i april 2008, hvorefter han vil blive efterfulgt af vicepræsident generalløjtnant Seretse Ian Khama(ex-præsident Khama’s søn).

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.