Mongoliet

Mongoliet er en selvstændig  indlandsstat beliggende i Øst- og  Centralasien. Landet grænser op til Rusland mod nord og Kina mod syd, øst og vest. Mongoliet har et landareal på 1.594.116 km² og er dermed verdens 19. største stat målt i areal. Med en befolkning på cirka 2,8 millioner har Mongoliet desuden den laveste befolkningstæthed i verden blandt de selvstændige nationer. Ulan Bator, som i 2013 har cirka 1,3 million indbyggere, er landets  hovedstad og største by. Mongoliet er en parlamentarisk republik.

Mongoliet er i dag en parlamentarisk republik. Udover at at være verdens nittendestørste stat er Mongoliet også verdens næststørste indlandsstat efterKasakhstan. Landet består af et beskedent dyrket areal samt for for størstedelens vedkommende af steppeområder  omkranset af Gobi-ørkenen i syd og bjergområder i nord og vest. Cirka 30 % af landets tre millioner indbyggere er nomadiske eller semi-nomadiske. Den dominerende religion er tibetansk buddhisme, og størstedelen af landets befolkning er af mongolsk etnicitet, som suppleres af mindre grupper af kasakhertuvaner og andre folkeslag, primært i det vestlige af landet. Omkring 20 % af befolkningen lever for under 1,25 USD om dagen. 

TIDSLINJE:

1206Det mongolske kejserdømme blev centrum for landområdet, da det blev etableret af Djengis Khan.

1279-1294Djengis Khans barnebarn Kublai Khan, der var grundlægger af det Mongolske kejserdømme (1260-1294), blev grundlægger og kejser af det kinesiske Yang-dynasti. Kejserdømmet var det største sammenhængende imperium i verdenshistorien og strakte sig på sit højeste over et område på 35 millioner km² og omfattede mere end 100 millioner mennesker.

1368 – Efter Yuan-dynastiets sammenbrud trak mongolerne sig tilbage til nogenlunde det område, der nu udgør Mongoliet.

16-1700-tallet – Mongoliet kom under indflydelse af den tibetanske buddhisme.  Mod slutningen af det 17. århundrede var størstedelen af landområdet erobret og indlemmet i Qing-dynastiet.

1912 – Efter Qing-dynastiets sammenbrud erklærede Mongoliet sig selvstændigt, men landet sled for at få etableret et uafhængigt styre og blev i realiteten ikke uafhængigt før næsten et årti senere i 1921. I denne periode kom landet under stærk russisk og sovjetisk indflydelse.

1924 – Folkerepublikken Mongoliet blev oprettet som en sovjetisk satellitstat.

1990 – Efter de mange revolutioner i Østeuropa efteråret 1989 gennemgik Mongoliet sin egen revolution i 1990, noget som førte til kommunistregimets fald og etableringen af en ny grundlov i 1992 samt overgang til markedsøkonomi.

MongolietWTO og søger i disse år at udbrede sine handelsforbindelser, særligt på regionalt plan.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.