Sverige

Sverige eller Kongeriget Sverige er et nordisk land på den østlige del af den skandinaviske halvø i Nordeuropa. Sverige grænser op til Norge mod vest, Finland mod nordøst og er forbundet med Danmark i sydvest via
Øresunds-broen. Landet har kyst-strækninger til Skagerrak og  Kattegat  mod sydvest, Østersøen mod syd, sydøst og øst samt den Botniske Bugt mod øst og nordøst.

Siden 1814 har landet med held holdt sig ude af deltagelse i konflikter og krige bl.a. 2. verdenskrig, selv om neutraliteten under sidstnævnte har været omstridt.Sverige var under en stor del af denne krig under indflydelse af Nazityskland, idet forbindelserne til den øvrige verden var begrænset på grund af tyske blokader.Den svenske regering så sig ikke i stand til at gå imod tyskerne og indgik derfor samarbejde med den store magt mod syd på forskellige områder. I nyere tid og især under den kolde krig har landet forsøgt at gøre sig til en neutral mægler mellem stridende parter på kloden. Sverige er medlem af EU og FN, men ikke NATO. I de seneste årtier har Sverige dog været med i det NATO-initierede
Partnerskab for fred, ligesom det deltager i EU’s fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde.

TIDSLINJE:

13-12.000 FVT – De tidligste spor vi i dag kender til de første mennesker i det nuværende Sverige levede af jagt og fiskeri, det var en jæger/samler-kultur, hvor man levede af det naturen kunne tilbyde. Tiden frem til cirka 4.000 fvt. kaldes iblandt for jægerstenalder. Der er fundet tilvirkede flintesten i Skåne dateret omkring 9.000 f.Kr., og jægere og samlere har langsomt spredt sig nordpå.

4000-1800 FVTBondestenalderen, hvor jordbruget begyndte i Sverige.

1800-550 FVTBronzealderen begyndte i Sverige.

1100-800-tallet FVT – Vikingetiden i Sverige varede i store træk fra det 8. til det 11. århundrede. Det menes, at svenske vikinger og gotlændere især rejste øst- og sydpå til FinlandBaltikumRuslandHvideruslandUkraineSortehavet og så langt væk som til Bagdad. Vejen gik ad Dnepr over Konstantinopel, og på denne rute foretog de adskillige plyndringer.

829 – Ansgar får som regel æren for at have indført kristendommen i landet, men den nye religion havde ikke for alvor held med at fortrænge den traditionelle nordiske mytologi før op i det 12. århundrede. I løbet af det 11. århundrede blev kristendommen den dominerende religion, og fra omkring 1050 blev Sverige regnet som et kristent rige. I perioden mellem 1100 og 1400 var Sverige ved at dannes og konsolideres som en enhed, og landet var præget af interne stridigheder samt af kappestrid mellem de nordiske kongeriger. De svenske konger gik i gang med at ekspandere det svenskkontrollerede område i Finland, hvilket skabte konflikter med russerne, der ikke længere havde forbindelser med Sverige.

1700-talletSverige etablerede sig som europæisk stormagt. Forinden havde Sverige været et fattigt og tyndt befolket land i udkanten af den europæiske civilisation uden nogen særlig magt eller noget specielt rygte i resten af verden. Landet opnåede sin store berømmelse i Europa under Gustav Adolfs regering, hvor Sverige erobrede landområder mod syd og øst fra Danmark, Rusland og Polen-Litauen i en række konflikter, herunder Trediveårskrigen.

1741-1743 – Russisk-Svenske krig 1741–1743 kaldes på svensk Hattarnas ryska krig. Krigen blev fremprovokeret af “Hattene”, som var betegnelsen for et svensk politisk parti, som søgte at genvinde de områder, der var tabt til russerne ved Freden i Nystad (1721) efter Store Nordiske Krig.

1944 – Mellem juli og december udstedte den svenske diplomat Raoul Wallenberg  beskyttelsespas og husede jøder, hvorved han reddede titusindvis af jødiske liv.

1945 – 17. januar. Wallenberg blev arresteret i Budapest af de sovjetiske styrker, efter at disse havde vundet kontrol over byen fra Nazityskland. Han rapporteredes død i marts. De nøjagtige omstændigheder omkring hans død har længe været omdisku-terede. I 1957 hævdede de sovjetiske myndigheder, at Wallenberg var død af et hjerteslag i Lubjankafængslet i 1947, 35 år gammel. Der foreligger imidlertid rapporter fra andre fanger i samme fængsel om, at han er set i live længe efter 1947.

1945 – UFO MYTESpøgelsesraketter ses på himlen i Sverige.

1945De hvide busser er betegnelsen på en redningsaktion, som under ledelse af den svenske greve Folke Bernadotte i slutfasen af 2. verdenskrig hentede danske og norske fanger, der befandt sig i tyske koncentrationslejre hjem i busser. De var malet hvide med røde kors på tag, sider, front og bag, så de ikke blev forvekslet med militære køretøjer. Det svenske Røde Kors, redder ca. 15.000 skandinaver ud af tyskkontrollerede områder i marts og april, og efter den tyske kapitulation blev yderligere 10.000 reddet i maj og juni.

1974 – 9. april. ABBA vandt Eurovision Song Contest 1974, der blev afholdt i den engelske by Brighton, med sangen “Waterloo“. Sangen var starten på ABBAs internationale karriere, og blev senere også indspillet på tysk og fransk.

1986 – 28. februar. Kort før i midnat, på vej hjem fra en biograftur med sin hustru, bliver Sveriges stats­minister Olof Palme dræbt af skud på gaden i Stockholm. Mordet er aldrig blevet opklaret.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.