Vatikanstaten

Vatikanstaten er en bystat på 44,2 hektar midt i Rom i Italien, og er samtidig
verdens mindste suveræne stat, der har bred global accept. Den består af Basilikaen, Skt. Peters Pladsen, Vatikanets paladser og haver, San Juan de Letrán kirken og paladset, den pavelige «villa» Castel Gandolfo samt 13 bygninger udenfor området, der har ekstra-territoriale rettigheder.

Vatikanstatens politik varetages af et enevældigt valgmonarki, hvor lederen af den romerskkatolske kirke er ved magten. Paven er den primære lovgivende, besluttende og udøvende magt i Vatikanstaten, der adskiller sig fra Den Hellige Stol, som er et sjældent tilfælde af ikke-arveligt monarki. Vatikanstaten er det eneste tilbageværende enevældige monarki i Europa.

TIDSLINJE:

41 – Den 24/25 januar blev den romerske kejser Caligula myrdet af officerer fra prætorianergarden, hvis leder han havde fornærmet. Det var Cassius Charea, der jog sit sværd igennem kejseren. Et blodbad udryddede en stor del af hans familie, og hans onkel Claudius blev sat på tronen.

o. 64 – Ifølge traditionen led Apostlen Peter martyrdøden samtidig med Paulus. Dette skete som følge af den romerske kejser Neros forfølgelser af de kristne. Ifølge historiske optegnelser havde Nero selv været skyld i branden i Rom, men brugte det som en undskyldning for at udrydde kristne, hvis umoral i forvejen gav dem et dårligt omdømme. Efter branden blev alle kristne i Rom dømt, og deres henrettelser fik præg af en grotesk farce. De kunne vælge mellem at blive indsyet i skind af vilde dyr og sønderbidt af hunde, eller de kunne blive korsfæstet, gjort til levende fakler og brugt som oplysning om aftenen. Peter blev efter eget ønske korsfæstet med hovedet nedad i de kejserlige haver på Vatikan-højen, senere blev han begravet på en eksisterende kirkegård. Man kunne se hans korsfæstelse afbildet på et relief, der pryder Filaretes 1400-tals-bronzedør til Peterskirken. Ifølge den romersk-katolske kirke var Peter den første biskop af Rom og dermed den første pave. Det blev set, at paven var Peters efterfølger, og nøglemagten blev overgivet til paven. Dermed blev paven bindeleddet mellem Gud og menneskene.

70 – Romerrigets Colosseum i Rom blev påbegyndt af kejser Vespasian i 70 e.Kr. og fuldført under hans søn Titus i 80 e.Kr.. Det er et amfiteater og blev bl.a. anvendt til gladiatorkampe. Navnet stammer fra middelalderen, hvor amfiteateret blev opkaldt efter den store kolos, der stod på pladsen foran det flaviske teater, som det hed oprindeligt.

874Pave Leon IV beordrede en stor mur bygget omkring næsten hele området til beskyttelse mod sarracenske angreb. Med udgangspunkt i Castel Sant’Angelo fortsætter muren bag vatikanets basilika og ned mod Tiberen. Det forvandlede Skt. Peter zonen til et muromkranset område. Den beskyttede basilikaen og de skatte den rummede samt de mindre kirker, klostrene, gejstlighedens huse, pavens hus samt indbyggernes huse og køkkenhaver. Men muren forvandlede samtidig området til noget specielt, der adskilte den fra resten af byen.

1869 – Det første Vatikankoncil gennemførtes, hvor pavens ufejlbarlighed blev slået fast som dogme. Vatikanets eksistens ophørte i 1870, da Italiens første konge, Víctor Manuel de Saboya formaliserede den militære besættelse af området, Giuseppe Garibaldi havde indledt, og udråbte Rom til hovedstad i det samlede italienske rige. Garantiloven af 1871 slog fast, at pavens person var urørlig og tilkendte ham samtidig Vatikanet. De romerske paver anerkendte imidlertid ikke denne situation før 11. februar 1929, da den Hellige Stol indgik Letrán traktaten med Benito Mussolini, der udstak grænserne og privilegierne for den aktuelle stat.

1990’erne – en lang række anklager mod katolske præster for pædofili Vatikanet. Ofrene modtog ialt 119,6 mio. US$ i erstatning. Den største erstatningssum i historien for seksuelle overgreb. I november 2001 udsendte paven over internettet for første gang et 120 siders dokument, hvor han indirekte bedre ofrene for de gejstliges overgreb om undskyld. Et komuniké fra april 2002 efter et møde mellem Vatikanet og nordamerikanske kardinaler afviser dog at indføre «nultolerancepolitik» overfor de pædofile præster.

2002 – I oktober gør paven afdøde moder Teresa fra Calcutta til helgen. Hun var muligvis det 20. århundredes mest fremtrædende religiøse figur, men helgengørelsen var samtidig omdiskuteret pga. hendes modstand mod anvendelsne af prævention. Næsten samtidig gjorde paven Opus Deis grundlægger, José Escrivá de Balaguer til helgen. Opus Dei er en stærkt konservativ orden indenfor den katolske kirke, og den fik enorm indflydelse i det 20. århundrede. Denne helgengørelse havde stærke politiske overtoner.

2005Pave Johannes Paul II døde 2. april. Han led af fremskreden Parkinson, og hans sygdom var til alvorlig bekymring for katolikker og især Vatikanstaten. Johannes Paul 2. var den første pave nogensinde, som undskyldte de mange ugerninger, som den katolske kirke har gjort igennem dens 2000 års historie, bl.a. hekseforfølgelserne og undertrykkelse af videnskaben. Han udvidede også adgangen til Vatikanets hemmelige arkiver. Andre fortrolige dokumenter bliver dog stadigvæk holdt lukket for offentligheden, da arkiver kun åbnes til 1922. En undtagelse er de dele af de hemmelige arkiver, som vedrører Tyskland i perioden 1922-39, som paven gav adgang til i 2002 for forskere. Vatileaks er en række private dokumenter, der er lækket på nettet.

2007 – I januar blev der i Washington indgået forlig om betaling af 50 mio. US$ til kirkens pædofili ofre. I juli måtte den katolske kirke i Los Angeles betale 660 mio. US$ til 500 ofre for de katolske præsters pædofili.

2010 – En efterforskning indledtes af kriminelle aktiviteter i Vatikanets Bank for at bringe den på linie med OECD’s krav til finansiel transparens. Efterforskningen førte til at bankens chef Ettore Gotti Tedeschi i 2012 måtte træde tilbage.

2013 – De kriminelle aktiviteter i banken og pædofilisagerne belastede pave Benedict så meget, at han den 28. februar tog den usædvanlige konsekvens at træde tilbage. Konklaven valgte i marts den argentinske jesuiterpræst Jorge Mario Bergoglio til pave under betegnelsen Pave Frans. Valget var kontroversielt, da Bergoglio virkede i Argentina under militærdiktaturet i 1970’erne, hvor den katolske kirke var tæt forbundet med militæret og velsignede dets massive krænkelser af menneskerettighederne.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.