VESTASIEN

Vestasien (også kaldet Sydvestasien) er den vestligste del af Asien. Begrebet anvnendes kun i begrænset omfang, da området overlapper med Mellemøsten med den væsentligste forskel at Egypten ikke er inkluderet i Vestasien.

Lande i Vestasien ifølge FN‘s statistiske kontor (United Nations Statistics Division):

ARMENIEN
ASERBAJDSJAN
BAHRAIN
CYPERN
FORENEDE ARABISKE EMIRATER
GEORGIEN
IRAK
ISRAEL
JORDAN
KUWAIT
LIBANON
OMAN
PALÆSTINA
QATAR
SAUDI-ARABIEN
SYRIEN
TYRKIET
YEMEN