Vatikanstaten

Vatikanstaten er en bystat på 44,2 hektar midt i Rom i Italien, og er samtidig
verdens mindste suveræne stat, der har bred global accept. Den består af Basilikaen, Skt. Peters Pladsen, Vatikanets paladser og haver, San Juan de Letrán kirken og paladset, den pavelige «villa» Castel Gandolfo samt 13 bygninger udenfor området, der har ekstra-territoriale rettigheder.

Vatikanstatens politik varetages af et enevældigt valgmonarki, hvor lederen af den romerskkatolske kirke er ved magten. Paven er den primære lovgivende, besluttende og udøvende magt i Vatikanstaten, der adskiller sig fra Den Hellige Stol, som er et sjældent tilfælde af ikke-arveligt monarki. Vatikanstaten er det eneste tilbageværende enevældige monarki i Europa.

TIDSLINJE:

41 – Den 24/25 januar blev den romerske kejser Caligula myrdet af officerer fra prætorianergarden, hvis leder han havde fornærmet. Det var Cassius Charea, der jog sit sværd igennem kejseren. Et blodbad udryddede en stor del af hans familie, og hans onkel Claudius blev sat på tronen.

o. 64 – Ifølge traditionen led Apostlen Peter martyrdøden samtidig med Paulus. Dette skete som følge af den romerske kejser Neros forfølgelser af de kristne. Ifølge historiske optegnelser havde Nero selv været skyld i branden i Rom, men brugte det som en undskyldning for at udrydde kristne, hvis umoral i forvejen gav dem et dårligt omdømme. Efter branden blev alle kristne i Rom dømt, og deres henrettelser fik præg af en grotesk farce. De kunne vælge mellem at blive indsyet i skind af vilde dyr og sønderbidt af hunde, eller de kunne blive korsfæstet, gjort til levende fakler og brugt som oplysning om aftenen. Peter blev efter eget ønske korsfæstet med hovedet nedad i de kejserlige haver på Vatikan-højen, senere blev han begravet på en eksisterende kirkegård. Man kunne se hans korsfæstelse afbildet på et relief, der pryder Filaretes 1400-tals-bronzedør til Peterskirken. Ifølge den romersk-katolske kirke var Peter den første biskop af Rom og dermed den første pave. Det blev set, at paven var Peters efterfølger, og nøglemagten blev overgivet til paven. Dermed blev paven bindeleddet mellem Gud og menneskene.

70 – Romerrigets Colosseum i Rom blev påbegyndt af kejser Vespasian i 70 e.Kr. og fuldført under hans søn Titus i 80 e.Kr.. Det er et amfiteater og blev bl.a. anvendt til gladiatorkampe. Navnet stammer fra middelalderen, hvor amfiteateret blev opkaldt efter den store kolos, der stod på pladsen foran det flaviske teater, som det hed oprindeligt.

874Pave Leon IV beordrede en stor mur bygget omkring næsten hele området til beskyttelse mod sarracenske angreb. Med udgangspunkt i Castel Sant’Angelo fortsætter muren bag vatikanets basilika og ned mod Tiberen. Det forvandlede Skt. Peter zonen til et muromkranset område. Den beskyttede basilikaen og de skatte den rummede samt de mindre kirker, klostrene, gejstlighedens huse, pavens hus samt indbyggernes huse og køkkenhaver. Men muren forvandlede samtidig området til noget specielt, der adskilte den fra resten af byen.

1869 – Det første Vatikankoncil gennemførtes, hvor pavens ufejlbarlighed blev slået fast som dogme. Vatikanets eksistens ophørte i 1870, da Italiens første konge, Víctor Manuel de Saboya formaliserede den militære besættelse af området, Giuseppe Garibaldi havde indledt, og udråbte Rom til hovedstad i det samlede italienske rige. Garantiloven af 1871 slog fast, at pavens person var urørlig og tilkendte ham samtidig Vatikanet. De romerske paver anerkendte imidlertid ikke denne situation før 11. februar 1929, da den Hellige Stol indgik Letrán traktaten med Benito Mussolini, der udstak grænserne og privilegierne for den aktuelle stat.

1990’erne – en lang række anklager mod katolske præster for pædofili Vatikanet. Ofrene modtog ialt 119,6 mio. US$ i erstatning. Den største erstatningssum i historien for seksuelle overgreb. I november 2001 udsendte paven over internettet for første gang et 120 siders dokument, hvor han indirekte bedre ofrene for de gejstliges overgreb om undskyld. Et komuniké fra april 2002 efter et møde mellem Vatikanet og nordamerikanske kardinaler afviser dog at indføre «nultolerancepolitik» overfor de pædofile præster.

2002 – I oktober gør paven afdøde moder Teresa fra Calcutta til helgen. Hun var muligvis det 20. århundredes mest fremtrædende religiøse figur, men helgengørelsen var samtidig omdiskuteret pga. hendes modstand mod anvendelsne af prævention. Næsten samtidig gjorde paven Opus Deis grundlægger, José Escrivá de Balaguer til helgen. Opus Dei er en stærkt konservativ orden indenfor den katolske kirke, og den fik enorm indflydelse i det 20. århundrede. Denne helgengørelse havde stærke politiske overtoner.

2005Pave Johannes Paul II døde 2. april. Han led af fremskreden Parkinson, og hans sygdom var til alvorlig bekymring for katolikker og især Vatikanstaten. Johannes Paul 2. var den første pave nogensinde, som undskyldte de mange ugerninger, som den katolske kirke har gjort igennem dens 2000 års historie, bl.a. hekseforfølgelserne og undertrykkelse af videnskaben. Han udvidede også adgangen til Vatikanets hemmelige arkiver. Andre fortrolige dokumenter bliver dog stadigvæk holdt lukket for offentligheden, da arkiver kun åbnes til 1922. En undtagelse er de dele af de hemmelige arkiver, som vedrører Tyskland i perioden 1922-39, som paven gav adgang til i 2002 for forskere. Vatileaks er en række private dokumenter, der er lækket på nettet.

2007 – I januar blev der i Washington indgået forlig om betaling af 50 mio. US$ til kirkens pædofili ofre. I juli måtte den katolske kirke i Los Angeles betale 660 mio. US$ til 500 ofre for de katolske præsters pædofili.

2010 – En efterforskning indledtes af kriminelle aktiviteter i Vatikanets Bank for at bringe den på linie med OECD’s krav til finansiel transparens. Efterforskningen førte til at bankens chef Ettore Gotti Tedeschi i 2012 måtte træde tilbage.

2013 – De kriminelle aktiviteter i banken og pædofilisagerne belastede pave Benedict så meget, at han den 28. februar tog den usædvanlige konsekvens at træde tilbage. Konklaven valgte i marts den argentinske jesuiterpræst Jorge Mario Bergoglio til pave under betegnelsen Pave Frans. Valget var kontroversielt, da Bergoglio virkede i Argentina under militærdiktaturet i 1970’erne, hvor den katolske kirke var tæt forbundet med militæret og velsignede dets massive krænkelser af menneskerettighederne.

Spanien

Spanien er et land i Europa, der mod nord grænser op til Atlanterhavet, Andorra og Frankrig, mod øst og syd til Middelhavet og Gibraltar og mod vest til Portugal. Spanien er det største land på Den Iberiske Halvø.

TIDSLINJE:

33.000 FVT – De første beboere på den Iberiske Halvø.

2000-15000 FVT – De første tegn på bosættelse i området hvor Barcelona ligger i dag, stammer fra Yngre stenalder.

o. 1000 FVTFønikerne kom til den vestlige del af den Iberiske halvø og begyndte at handle med ibererne, og koloniserede så småt den del, der nu bliver kaldt Valencia, Alicante, Murcia, Almeria og Malaga. Sammen med fønikerne kom også andre handelsfolk fra Middelhavet som grækere og karthaginesere, som også begyndte at bosætte sig i den østlige del af halvøen.

217 FVT – Halvøen blev invaderet af Romerriget, men romerne måtte kæmpe en lang og sej kamp, da ibererne ikke ville overgive sig.

722-1492Reconquistaen er historien om den langsomme generobring af Den Iberiske Halvø, som kristne kongeriger gennemførte i dette tidsrum, og som medførte fordrivelsen af maurerne fra halvøen.

1492 – Der skete det afgørende i landets historie, at dronning Isabella støttede Christoffer Columbus‘ ekspedition for at finde en alternativ søvej til Indien. Dette lykkedes ikke for ham, men til gengæld fandt han den Nye Verden (Amerika).

1519 – I foråret, d. 8. november, opløste Hernán Cortés aztekerriget under kejser Moctezuma II og dennes efterfølger, Cuauhtemoc, og banede dermed vejen for etableringen af den spanske kolonimagt på det amerikanske fastland. Cortezhavet er opkaldt efter Hernán Cortés.

1533Hernán Cortés‘ grandfætter Francisco Pizzaro, erobrede Inkariget og grundlagde byen Lima – hovedstaden i det nuværende Peru. Pizzaro henrettede den sidste Inka-
hersker Atahualpa d. 29. august, 1533 – officielt for at have myrdet HuáscarPizarro fik derud over også to børn med Atahualpas datter.

1701-1714 – Krigen om den spanske arvefølge brød ud.

1898 – Den spansk-amerikanske krig begyndte. Krigen resulterede i at USA fik kontrol over spanske besiddelser i Caribien og Stillehavet. Besiddelserne var: Cuba, Filippinerne, Guam og Puerto Rico.

1936-39Den Spanske Borgerkrig blev udkæmpet mellem Spaniens republikanske regering egering (støttet af socialdemokrater, reformister, kommunister og anarkister) og general Francisco Franco (støttet af konservative, fascister og i et vist omfang den katolske kirke).

 

Slovenien

Republikken Slovenien er et land i Centraleuropa. Slovenien har en ganske kort kystlinje til Adriaterhavet og grænser op til ItalienØstrigUngarn
og Kroatien.

Siden omkring år 600 har Slovenien været beboet af slovenere, som senere kom under Østrigs herredømme. 

Efter sigende er der kun tre øer i Slovenien, den ene i Bled-søen (Blejsko jezero), den anden i Drava-floden og den tredje i Krka-floden Otočec.

TIDSLINJE:

1809 – En større del af Slovenien blev efter 1809 indlemmet i de ilyriske provinser i Napoleons imperium. Efter hans nederlag i 1814, genoprettedes Habsburgernes dominans i regionen.

1981 – Det første atomkraftværk i Jugoslavien byggedes i 1981 i Krsko, med teknologisk bistand fra et nordamerikansk selskab.

1991 – Det moderne Slovenien blev grundlagt den 25. juni efter Jugoslaviens opløsning. Slovenien betragtes som den rigeste og mest vestligt orienterede region i eks-Jugoslavien.

2001 – I juni mødtes Ruslands præsident Vladimir Putin og USA’s George W. Bush for første gang. Det skete i Slovenien i afdøde præsident Titos tidligere residens. Valget af Slovenien var i høj grad strategisk, da det ikke var medlem af NATO, og samtidig ikke delte grænsen med nogen tidligere sovjetrepublik. De vigtigste dagsordenpunkter på topmødet var USA’s missilskjold og udvidelsen af NATO. Mødet fandt sted 2 uger inden Slovenien og Kroatien kunne fejre tiårsdagen for deres løsrivelse fra Jugoslavien.

2008 – Slovenien blev hårdt ramt af den globale økonomiske krise, der for alvor slog igennem i 2008.

Serbien

Serbien, officielt Republikken Serbien, er et land på Balkan i Sydeuropa. Tidligere var Serbien en selvstændig stat, efterfølgende en delrepublik i Jugoslavien, dernæst en del af Serbien og Montenegro, for så igen at blive selvstændigt.

Byen ligger på bredderne af floderne Sava og Donau (hvor de mødes under Kalemegdan).

TIDSLINJE:

1389 – Slaget på Solsortesletten. Efter slaget fik ridderen Miloš Obilić den osmanniske
sultan til at tro, at han var overløber – han knælede foran sultanen og jog en dolk i hans hjerte, hvorefter han blev halshugget. Derefter forblev osmannerne i Serbien i 500 år, hvorefter Serbien befriede sig selv fra tyrkerne.

1403Beograd blev landets hovedstad, og er en af Europas ældste byer, med en historie som er 7000 år gammel! Navnet betyder “Den Skønne Hvide By“, og de vigtigste gader er Revolutionsboulevarden og Kñez Mihailova.

2006 – Den 6. juni kl. 11:55 blev det fælles flag for Serbien og Montenegro taget ned under tonerne af nationalsangen “Hej Sloveni“, og kl. 12:00 blev det serbiske flag hejst under tonerne af den serbiske nationalmelodi.

San Marino

Republikken San Marino  er verdens femtemindste land. Det er helt omsluttet af Italien og ligger mellem regionerne Emilia-Romagna og Marche, tæt ved den adriatiske kyst og ved Rimini. Oven på fjeldklippen Monte Titano ligger fæstningsværket La Guaita. San Marino er en af de ældste republikker i verden. Den første forfatning stammer fra året 1263.

Monte Titano et det højeste bjerg i San Marino, og en del af bjergkæden
Appenninerne. Toppen af bjerget rager 749 meter over havet, og ligger lige øst for hovedstaden San Marino. Bjerget har tre toppe, kendt som “San Marinos tre tårne”. Ifølge legenden grundlagde St. Marinus San Marino som en landsby ved bjerget. I 2008 blev bjerget skrevet ind på UNESCOs liste over  verdens-arven.

San Marino er kendt for dets Formel 1 løb, Grand Prix di San Marino, der siden 1980 er blevet afviklet den første søndag i maj på Imola-banen i nærheden af Milano. På den måde har Italien to Grand Prix løb.

TIDSLINJE:

2. verdenskrig – San Marino blev tvunget ind i anden verdenskrig på
aksemagternes side. Englænderne gennemførte et enkelt bombeangreb, som kostede 60 mennesker livet. Under krigen søgte ca. 100.000 personer tilflugt i den lille republik, som ellers bare husede 15.000 indbyggere.

Portugal

Portugal er et land på den Iberiske halvø i det sydlige Europa. Landet grænser i nord og øst til Spanien og er ellers omgivet i vest og syd af Atlanterhavet. I Atlanterhavet ligger de to portugisiske øgrupper Madeira og Açorerne.

Søfarten har altid været vigtig for Portugals økonomi og i 1400-tallet begyndte en ekspansiv periode, da landet organiserede flere opdagelsesrejser. 

TIDSLINJE:

714Maurerne erobrede Lissabon og holdt den de næste 400 år.

1488 – Portugisiske skibe sejlede gradvis længere sydpå langs Afrikas vestkyst, og et skib rundede  for første gang Kap det gode håb. Det var ledet af Bartolomeu Dias. Ekspeditionerne sikrede Portugal kolonier i Brasilien og i det Indiske Ocean.

1755 – Da de fleste af byens indbyggere var samlet i kirkerne for at fejre Alle Helgens Dag, indtraf det største jordskælv nogensinde i Europa (se Jordskælvet i Lissabon 1755). Indbyggerne løb mod havnen for at undgå de ildebrande, som brød ud. Byen blev herefter oversvømmet af en fire etager høj tsunamibølge. På få timer mistede Lissabon en tredjedel af sine indbyggere.

1910-1925 – I denne periode havde Portugal 40 forskellige regeringer samt 18 revolutioner og kupforsøg.

1926 – Endnu et militærkup fandt sted, og Portugal blev et diktatur under Salazar frem til 1974. Diktaturet blev styrtet i et nyt venstreorienteret militærkup i 1974, den såkaldte Nellikerevolution og demokratiske reformer blev indledt.

Montenegro

Montenegro er en republik på Balkan. Montenegro grænser op til Adriater-havetKroatienBosnien-HercegovinaSerbien (inklusiv det FN-administerede protektorat Kosovo) og Albanien.

TIDSLINJE:

1941Montenegro blev under besættelsen gjort til kongerige med Victor Emanuel 3. af Italien som regent.

1945 – Montenegro blev republik i Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien, kendt som Jugoslavien.

2003 – Fra 4. februar udgjorde Montenegro sammen med Serbien, staten Serbien og Montenegro.

2006 – Landet erklærede sig uafhængig den 3. juni.

Monaco

Monaco er et fyrstedømme beliggende på nordkysten af Middelhavet. Landets officielle navn er Principauté de Monaco. Det er 3,5 km langt og er omkranset af det franske departement Alpes Marítimes, beliggende ud til Middelhavet, få kilometer fra Italien. Landet har konstitutionelt monarki. Monaco er verdens næstmindste land, og har verdens største befolkningstæthed for et land. Monaco er især kendt for sit kasino, Casino de Monte Carlo, og for sin skattefrihed. Kasinoet er især kendt for at være blevet brugt i adskillige film og bøger, specielt James Bond film/bøgerne “Casino Royale“, “Never Say Never Again” og “GoldenEye“.

Der køres hvert år Formel 1-løb i Monaco. Når grandprixet afholdes i Monaco, afvikles det på de almindelige veje, som bliver brugt til dagligt af folk i Monaco. Gare de Monaco-Monte-Carlo er Monacos eneste jernbanestation og har forbindelser til Frankrig og Italien.

Det område der i dag udgøres af Monaco har været beboet siden stenalderen. Monaco klippen der hæver sig over Middelhavet har gennem historien været tilholdssted for mange primitive stammer. Ligurerne var de første fastboende i områdets bjerge og havde ry for at være vandt til at arbejde under barske forhold. Monaco kysten og havnen var vejen til havet for et af disse ligurer folk: Oratelli de Peille.

Der er mistanke om, at Monaco er blevet et financielt paradis, der lægger banker til hvidvask af penge.

TIDSLINJE:

1956 – Den 19. april giftede den nylige pensionerede amerikanske skuespillerinde, Grace Kelly, sig med fyrst Rainier III, og begivenheden blev filmet og vist globalt og hjalp med til at gøre opmærksom på det lille fyrstedømme.

1982 – Fyrstinde Gracy Kelly døde den 14. september, da hun fik en mindre hjerne-blødning og kørte ud over en bjergskrænt lige uden for Monaco. Sammen med hende i bilen var datteren, prinsesse Stephanie, der overlevede med mindre skader. Grace Kelly lå i respirator i flere dage, hvorefter hendes mand, fyrst Rainier gav tilladelse til at slukke for respiratoren. Læs mere her.

1998 – En israelsk statsborger var indblandet i hvidvask af penge knyttet til den latinamerikanske narkomafia. Der blev samtidig rejst mistanke om penge fra den russiske mafia, og der blev derfor nedsat en undersøgelseskommission ledet af en dommer, der senere opløste kommissionen.

2004 – Den britisk domstol dømte  Stephen Troth, ansat i bankkoncernen HSBC, til 9 års fængsel for svindel til en værdi af 10 mio. US$ i Monaco. Svindelen var blevet begået mod berømtheder som bl.a. racerkøreren Michael Schumacher. En domstol i Monaco havde allerede dømt ham til 4 års fængsel i 2002.

2005Rainer III døde d. 6. april efter 56 år som fyrste af Monaco. Hans søn, prins Albert II efterfulgte ham.

2009 – I maj måned fjernede OECD Monaco fra listen over lande, der ikke vil samarbejde omkring bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Malta

Malta er et lille ørige i Middelhavet, godt 90 km syd for Sicilien. Øriget består af tre beboede øer: MaltaGozo og Comino. Malta har omkring 400.000 indbyggere. De er klemt sammen på et areal, der er omtrent halvt så stort som Bornholm. Dermed er Malta et af verdens tættest befolkede lande

Malta er et populært turistmål og omkring 1.2 millioner turister besøger øen hvert år. Det er tre gange flere end der er beboere. Infrastrukturen for turister er blevet forbedret meget i løbet af årene og et større antal hoteller findes på øen, selvom overudvikling og nedrivning af traditionelle boliger er en voksende bekymring. Et stigende antal maltesere tager nu væk fra øen på ferie.

Danmark er Malta kendt som et populært feriemål for charterturister, ikke mindst på grund af FolkeFerie.dk‘s populære ferieby i Mellieha på det nordlige Malta.

TIDSLINJE:

1530-1798 – Malta var i denne periode under Johanniterordenen, hvis medlemmer derfor ofte bliver kaldt malteserridderne.

1568 – en stor osmannisk (tyrkisk) styrke for at erobre øen, dette medførte en blodig og voldsom belejring. Den osmanniske styrke var i alt på mellem 22000-48000 mand,de sejlede til Malta fra Istanbul i en af de største armadaer siden antikkens tid.Undervejs i belejringen fik tyrkerne forstærkning af nordafrikanske pirater. Forsvarerne, der bestod af Johanitterridderne, lokale maltesere og spanske tropper, talte 6.100-8.500. Efter over 4 måneders belejring,hvorunder de bl.a. afskød ca. 130.000 kanonkugler, trak tyrkerne sig den 11. september 1568. De efterlod 20.000-25.000 egne døde, mens forsvarerne havde mistet ca 2.500 soldater og ca 7.000 civile maltesere. Hovedstaden på Malta, Valletta, er opkaldt efter johanitterordenens leder af forsvaret, Jean de Valette.

1840-41H.C. Andersen var som bekendt en ivrig rejsende som fik set store dele af Europa, og glimt af Asien og Afrika. Men i denne periode, var det en af hans længste rejser, da han gennem Tyskland og Italien, fortsatte med skib fra Napoli via Malta til Grækenland. Han sejlede med det græske skib Léonidas.

2. verdenskrig – Under 2. verdenskrig var Malta endnu en gang i centrum på grund af den geografiske nærhed til Italien. Øerne blev sønderbombet af aksemagterne, og Malta modtog under krigen George Cross for civilbefolkningens tapperhed. Korset indgår nu i Maltas flag.

1964 – Malta blev selvstændigt den 21. september efter at have været under  Storbritanniens styre i 174 år.

1974Malta blev totalt uafhængig af Storbritannien og blev en republik.

Makedonien

Republikken Makedonien eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er et land i den sydøstlige del af Europa på Balkan-halvøen, og grænser op til Grækenland mod syd, Albanien mod vest, Bulgarien mod øst og Kosovo og Serbien mod nord. Landet var tidligere en delrepublik i Jugoslavien.

Oldtidens Makedonien var et selvstændigt kongerige beliggende i det nordlige nuværende Grækenland, og var oprindeligt næsten nøjagtigt lokaliseret i den nuværende græske provins Makedonia. Det regnes af græske historikere for en polis, altså en af de græske bystater. Det senere romerske, byzantinske og osmanniske Makedonien lå, med varierende grænsedragning, i det nuværende Grækenland, det nuværende Republik Makedonien (FYROM: Former Yugoslav Republic Of Macedonia) og det nuværende Bulgarien. Der er ifølge græske historikere tale om en stamme, der talte en græsk dialekt, og Herodot  beskriver makedonernes sprog som en græsk dialekt (æolisk græsk), og makedonerne som en dorisk stamme, der blev efterladt i nord efter et slag.

TIDSLINJE:

o. 343 FVT – Alexander (den Store) voksede op i Makedonien med sin moder Olympias og sin fader kong Filip II. Hans moder mente, at han var mere end kongelig: han var guddommelig og søn af den største gud, Zeus. Hun mente også, at han var i familie med Dionysos. Hun havde hun stået for hans opdragelse til han blev 12-13 år. Nu overtog Filip opdragelsen, og han fandt også ud af, at de havde en mageløs søn. Filip gav ham græsk opdragelse. Han tilkaldte Aristoteles som hans læremester. Gennem hele barndommen oplevede Alexander, at han blev hævet over alle andre.

336 FVT – Da Alexander fyldte 20 år inviterede Filip 2. prominente gæster fra hele Grækenland som forberedelse til sit felttog mod Persien og Asien. Og for at blive hyldet for at have forvandlet Makedonien til en stormagt. Men under ceremonien blev han myrdet af Pausanias, der sprang frem blandt livvagterne og dolkede ham. Både Alexander og Olympias var vidne til det. Mange tror, at Pausinas var perser, og at mordet var et forsøg på at svække makedonerne. Andre som Aristoteles mente, at Pausinas ville hævne sig på Filip, fordi han havde været Filips elsker. Efter mordet på Filip tog Alexander omgående kongemagten og befæstede sit herredømme i Grækenland. På et møde i Korinth, hvor den Græske Union samledes, blev han udråbt til “Strategos Autokrator Hellenon” (hærfører og selvhersker over grækerne). Formålet var at udpege en leder, der kunne samle de græske bystater og én gang for alle eliminere truslen fra folkeslagene nord for Makedonien og fra det persiske rige. Han knuste herefter flere stammer nord for Makedonien.  Kilderne fra antikken om Alexander den Store viser næsten alle, at Alexander var en mand, der formåede at gøre noget, som ingen andre kunne. Det var den almindelige opfattelse, at Alexander var en dygtig strateg og et politisk geni.

1903 – Et vigtigt fikspunkt i forståelsen af nyere Balkanhistorie er Ilinden-opstanden i august måned, hvor den lokale kristne befolkning gjorde oprør mod Det Osmanniske Rige. Opstanden slog fejl, og blev nedkæmpet under stor grusomhed fra de tyrkisktalende myndigheders og militsers side.

1945-1991Makedonien var en føderal enhed i Jugoslavien.