EUROPA

EUROPA:
Europa, der er navngivet efter en fønikisk kongedatter fra Tyros, er en verdensdel som er afgrænset af Atlanterhavet mod vest, det Arktiske Hav mod nord, Middelhavet mod syd, og Asien mod øst.

Europa er historisk og kulturelt opdelt i flere regioner:

CENTRALEUROPA:
Opgjort i nutidige stater, kan Centraleuropa omfatte Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Slovenien, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Polen, men også Luxembourg og Kroatien medregnes undertiden – ligesom dele af andre lande.

KROATIEN
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
POLEN
SCHWEIZ
SLOVAKIET
SLOVENIEN
RUMÆNIEN
TJEKKIET
TYSKLAND
UNGARN
ØSTRIG

NORDEUROPA:
Nordeuropa er den nordlige del af det europæiske kontinent. Denne region er blevet defineret forskelligt fra tid til anden, men i dag mener de fleste at den indbefatter:

De nordiske lande eller Skandinavien, dvs. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, såvel som Ålandsøerne, Færøerne og af og til Grønland og Svalbard.

De baltiske lande, dvs. Estland, Letland og Litauen.

De britiske øer, dvs. den irske republik, Storbritannien, Isle of Man og Kanaløerne – selvom deres position i denne region er usikker.

Andre områder der grænser op til Østersøen og Nordsøen, f.eks. det nordlige Polen, Holland, Belgien, Luxembourg, det nordlige Tyskland og det nordlige Frankrig.

SKANDINAVIEN:

DANMARK
FINLAND
GRØNLAND (Danmark)
ISLAND
NORGE
SVERIGE

DE BALTISKE LANDE:

ESTLAND
LETLAND
LITAUEN

DE BRITISKE ØER:
De Britiske Øer er en øgruppe udfor Europas nordvestlige kyst, bestående af Storbritannien og Irland samt nærliggende øer. Denne øgruppe består af mere end 6.000 øer og har et totalt landareal på 315.134 km².

Politisk er øgruppen delt mellem to suveræne stater (Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Republikken Irland) og tre kronbesiddelser (Man, Guernsey og Jersey).

ENGLAND
NORDIRLAND
REPUBLIKKEN IRLAND
SKOTLAND
WALES

ØSTEUROPA:
Østeuropa er den østlige del af Europa.

I lang tid har definitionen været de lande, der var underlagt Warszawapagten, men grænsen har med Sovjetunionens kollaps og EU’s udvidelse flyttet sig længere østpå. I dag vil man typisk karakterisere Rusland, Polen, Hviderusland, Ukraine og Moldavien som østeuropæiske lande.

Østeuropas østgrænse er ved Uralbjergene, og sydgrænsen er ved Kaukasus.

HVIDERUSLAND
MOLDAVIEN
POLEN (Se Centraleuropa)
RUSLAND (se Asien)
UKRAINE

SYDEUROPA:
Sydeuropa er betegnelsen for den sydlige del af Europa. Nærmere betegnet omfatter det størstedelen af de europæiske lande, der grænser op til Middelhavet samt enkelte andre. Alternativt kan man betegne landene, der ligger syd for en ret linje, der kan tegnes i øst-vestlig retning gennem Alperne til Sortehavet, som hørende til Sydeuropa.

STATER I SYDEUROPA:

ALBANIEN
ANDORRA
BOSNIEN-HERCEGOVINA
BULGARIEN
CYPERN
GIBRALTAR
GRÆKENLAND
ITALIEN
KORSIKA
KOSOVO (ikke anerkendt af FN).
KROATIEN
MAKEDONIEN
MALTA
MONACO
MONTENEGRO
PORTUGAL
SAN MARINO
SERBIEN
SLOVENIEN (Se Centraleuropa)
SPANIEN
TYRKIET (den europæiske del)
VATIKANSTATEN

VESTEUROPA:
Vesteuropa er hovedsageligt et kulturelt/politisk begreb skabt og brugt under den kolde krig. Det betyder hovedsageligt de europæiske lande som deltog i 1. verdenskrig. Det adskilte sig tidligere, og til dels stadigvæk, fra Østeuropa på områder som økonomi, politik, kultur og religion snarere end på klare geografiske grænser. Disse grænser overlapper hinanden og fluktuerer historisk set, hvilket gør definitionen Vesteuropa sværere at forstå.

Alternativt er Vesteuropa også en af Europas geografiske regioner som er langt mere snæver end de traditionelle politiske opgørelser; FN definerer dette som bestående af disse ni lande:

BELGIEN
FRANKRIG
HOLLAND
LIECHTENSTEIN (Se Centraleuropa)
LUXEMBOURG (Se Centraleuropa)
MONACO (Se Sydeuropa)
SCHWEIZ (Se Centraleuropa)
TYSKLAND (Se Centraleuropa)
ØSTRIG (Se Centraleuropa)

Foto: https://a2ua.com/

Højreklik og åbn billede for fuld størrelse. Foto: https://a2ua.com/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *