CENTRALEUROPA

CENTRALEUROPA:
Opgjort i nutidige stater, kan Centraleuropa omfatte Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Slovenien, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Polen, men også Luxembourg og Kroatien medregnes undertiden – ligesom dele af andre lande.

KROATIEN
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
POLEN
SCHWEIZ
SLOVAKIET
SLOVENIEN
RUMÆNIEN
TJEKKIET
TYSKLAND
UNGARN
ØSTRIG