SYDEUROPA

SYDEUROPA:
Sydeuropa er betegnelsen for den sydlige del af Europa. Nærmere betegnet omfatter det størstedelen af de europæiske lande, der grænser op til Middelhavet samt enkelte andre. Alternativt kan man betegne landene, der ligger syd for en ret linje, der kan tegnes i øst-vestlig retning gennem Alperne til Sortehavet, som hørende til Sydeuropa.

STATER I SYDEUROPA:

ALBANIEN
ANDORRA
BOSNIEN-HERCEGOVINA
BULGARIEN
CYPERN
GIBRALTAR
GRÆKENLAND
ITALIEN
KORSIKA
KOSOVO (ikke anerkendt af FN).
KROATIEN
MAKEDONIEN
MALTA
MONACO
MONTENEGRO
PORTUGAL
SAN MARINO
SERBIEN
SLOVENIEN
SPANIEN
TYRKIET (den europæiske del)
VATIKANSTATEN