Ækvatorialguinea

Ækvatorialguinea – et afrikansk land, som tidligere var en spansk koloni, er en republik i Centralafrika med grænser mod Cameroun, Gabon og Biafra-bugten i Atlanterhavet. Det er et af Afrikas mindste lande.

Landet er delt op i en fastlands- og en ø-del. Der er tale om Bioko øerne (tidligere Fernando Pó og Macías Nguema) samt Pigalu øerne (tidligere Annobón, Corisco, Elobey Grande og Elobey Chico), på ialt 2.034 km2. Fastlandsdelen ligger ud til Guinea bugten (Río Muni, på 26.017 km2). Øerne har vulkansk oprindelse og rummer meget frugtbare jorder. Río Muni er en kystslette dækket af tropisk regnskov og uden naturlige havne. Der er tale om et af jordens mest fugtige og regnfulde lande, hvilket begrænser afgrødernes art. Landets alvorligste miljøproblem er anvendelsen af øen Pigalu som affaldsdepot for giftigt industriaffald og stærkt radioaktive affaldsstoffer.

Menneskerettighedssituationen i Ækvatorial Guinea er stærkt kritisabel. Ækvatorial Guinea har siden 1992 officielt haft flerpartistyre og pressefrihed, men regeringen anvender fortsat repressive love, arrestationer og anklager med henblik på at begrænse den politiske frihed og de demokratiske rettigheder.

På trods af de voldsomme stigninger i BNP er der en bred fattigdomskløft i Ækvatorial Guinea, og olierigdommene er således koncentreret på meget få hænder. Landet er præget af udbredt korruption, og IMF og Verdensbanken har kritiseret regeringen for ikke at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer.

Ækvatorial Guinea har gennem lang tid haft et anstrengt forhold til sine nabolande på grund af uenigheder om den maritime grænsedragning. Dette skyldes primært formodninger om nye olieforekomster i grænseområderne. En aftale om fastlæggelsen af den maritime grænse blev indgået med Sao Tomé og Principe i 1999, ligesom en aftale blev underskrevet med Nigeria i september 2000. I januar 2004 enedes Ækvatorial Guinea med Gabon om at lade en FN-udpeget forhandler forestå den maritime grænsedragning mellem de to lande i Corisco bugten. Spændingerne fortsætter dog stadig på trods af forhandlingerne. Især USA har presset på for en hurtig løsning på grænsestridighederne, så olieboringerne kan starte.

Danmarks eksport til Ækvatorial Guinea udgjorde i 2006 DKK 9,7 mio., mens importen samme år udgjorde DKK 0,3 mio.

Google Maps

TIDSLINJE:

o. 13-tallet – Omkring det 13. århundrede slog folkene fang og ndowe sig ned i det område, der i dag kendes som Río Muni. De fordrev pygmæ befolkningen (bayele), som der i dag kun findes små grupper af. Fang og ndowe folkene spedte sig også til øerne, der i det 15. århundrede blev betegnet som “tæt befolkede”.

1471 – Øen Bioko blev opdaget i 1471 af den portugisiske opdagelsesrejsende Fernando de Poo og blev portugisisk koloni indtil den blev afgivet til Spanien i 1778.

1885 – Fastlandsdelen af landet blev et spansk protektorat i 1885 og en koloni i 1900.

1968 – Ækvatorialguinea blev selvstændigt i 1968 efter 190 år som den spanske koloni, Spansk Guinea. Den nuværende præsident, Mbasogo, har styret landet siden han tog magten gennem et kup i 1979.

1986 – I juni måned optrappede regimet tilbageholdelserne på baggrund af et kupforsøg, i hvilket vicepremierministeren, Fructuoso Mba Onana var involveret.

2001 – Præsident Mbasogo afsætter sin egen regering på grund af korruption og “manglende vilje til at respektere flertallet af befolkningen”.

2002 – Præsident Obiang har et stærkt greb om de politiske institutioner, pressen og hæren, hvilket betyder, at der ikke er nogen reel opposition. Ved præsidentvalget i 2002 opnåede præsident Obiang officielt 97,1% af stemmerne. Valget var imidlertid præget af alvorlige uregelmæssigheder, hvorfor oppositionen valgte at trække sine kandidater tilbage. Ved parlamentsvalget i 2004 sikrede præsidentens parti, Partido Democratico de Guinea Ecuatorial (PDGE), sig 98 ud af parlamentets 100 sæder. Observatører betragtede forløbet af valget som forbedret i forhold til de tidligere valg, men også parlamentsvalget var præget af alvorlige uregelmæssigheder. Det næste præsidentvalg finder sted i december 2009.

2004 – I marts måned blev et formodet kupforsøg under ledelse af lejesoldater fra fortrinsvis Sydafrika afværget. Mark Thatcher, søn af den tidligere britiske statsminister Margaret Thatcher, blev i 2004 arresteret i Cape Town mistænkt for at have stået bag finansieringen af et planlagt statskup mod Præsident Teodoro Obiang Nguema i hovedstaden. Udover Mark Thatcher blev 69 andre personer arresteret i en række afrikanske byer. Størstedelen af disse var sydafrikanere. Præsident Obiangs specialrådgiver Miguel Mifunoo hævdede blandt andet at Spanien havde støttet kupforsøget mod præsidenten og proklamerede, at Spanien havde sendt 500 marinesoldater til landet for at dræbe præsidenten. Samtidig hævdede han, at den spanske regering støttede modstandsbevægelsen med både penge og våben. En talsmand for regeringen i Madrid benægtede beskyldningerne om, at Spanien havde sendt tropper til landet for at styrte regeringen, og de blev da heller ikke bevist.

2005 – I februar måned udbrød en koleraepidemi, der øjeblikkeligt blev den væsentligste dødsårsag på øen Bioko, hvor også hovedstaden Malabo ligger. 3-5 døde blev dagligt begravet på kirkegården, og en enkelt dag nåede tallet op på 30. Epidemien truede med at brede sig til hele landet – som malariaen – da 80% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

2006 – En rapport fra Komiteen til beskyttelse af Journalister fra maj måned placerede Ækvatorial Guinea som det afrikanske land med mest omfattende censur. Rapporten påpegede at: “adgangen til kommunikation ligger 100% i hænderne på landets magtelite”. I landet eksisterer der kun én privat radio- og TV station, der ejes af præsidentens søn.

2007 – I april måned opfordrede oppositionspartiet Sammenslutningen for socialt Demokrati det internationale samfund til at overvåge kommunal-, parlaments- og præsidentvalgene, der skal gennemføres i 2008-09. Iflg. oppositionspartiet vil Obiang som ved tidligere valg søge at gennemføre offentlig afstemning og hindre internationale observatørers deltagelse. Regeringen har hverken indbudt oppositionen eller internationale organisationer til at deltage i organiseringen af valgene, hvilket betragtes som et tegn på, at valgene vil blive præget af svindel.

Læs her om Baka pygmæernes liv.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.