Egypten

Egypten eller Ægypten er et land i Nordafrika. Sinaihalvøen er en del af Egypten, men danner en landbro til Asien. Dækkende et areal på omkring 1.001.450 km², grænser Egypten til Libyen mod vest, Sudan mod syd og Gaza-striben og Israel mod øst. Den nordlige kyst grænser til Middelhavet, den østlige kyst til Rødehavet. Egypten er et af de tættest befolkede områder i Afrika. Hovedparten af dets 80.300.000 indbyggere (2007 estimat fra Det amerikanske udenrigsministerium) bor nær ved Nilens bredder, hvor den eneste opdyrkelige jord findes, – på et areal der andrager ca. 40.000 km² (til sammenligning: Danmarks areal er 43.094 km²) De store områder i Sahara-ørkenen er tyndt befolket. Omkring halvdelen af Egyptens indbyggere bor i bymæssig bebyggelse, med flertallet boende i de tætbefolkede centre, Kairo, Alexandria og andre større byer i Nildeltaet.

Landet består af fire større geografiske regioner, Nildalen og deltaet, Den arabiske ørken, Den libyske ørken og Sinaiørkenen.

Egypten er berømt for sin antikke civilisation og har nogle af verdens mest berømte monumenter, inklusive Giza pyramide-komplekset. Den sydlige by Luxor rummer mange antikke kunstskatte, såsom Karnak Templet og Kongernes Grav. Egypten er en vigtig politisk og kulturel nation i Mellemøsten.

Den egyptiske befolkning er etnisk stærk sammensat. Flertallet er af semitisk hamitisk afstamning. Den næststørste gruppe er beduinerne, der har en stammemæssig organisering, er praktiserende nomadefolk og lever i ørkenen i den østlige del af landet. Den tredje største gruppe er nubierne. Et afrikansk folk der gennem årtusinder har levet omkring den Øvre Nil. Der findes endvidere etniske spor efter de erobrere der gennem årtusinder har passeret gennem landet: romere, grækere, tyrkere og senest englændere og franskmænd. En berber minoritet lever især omkring oaserne. En koptisk minoritet adskiller sig ikke racemæssigt fra resten, men adskiller sig ved deres kristne religion. Der er endvidere indvandret mindre grupper fra Armenien og andre lande, og aktuelt 2 millioner udokumenterede flygtninge fra Sydsudan.

Landets højeste punkt, Katharinabjerget (eller Sinai-bjerget) 2.642 meter over havet ligger i den sydlige del af Sinaiørkenen.

Google Maps

TIDSLINJE:

o. 57.992 FVT – Værktøj og andre arkæologiske fund viser, at der har levet mennesker i Nildalen i mere end 60.000 år.

0. 5200 FVT – Under ørkensandet 80 km fra Kairo har et hold af hollandske amerikanske forskere udgravet ruinerne af det hidtil ældste bondesamfund i Egypten. Fundet omfatter bl.a. ildsteder samt flere pilespidser, potter, dyreknogler og forkullet korn. (Ill. Vid. 12/2008)

o. 5000 – 3100 FVT – Den førdynastiske periode i Egypten. Adskillige kulturer opstår i Nildalen.

4200 FVT – Egypterne opfinder en kalender, hvor året består af 12 måneder og 365 dage.

4000 FVT – Egyptens historie starter med små bysamfund der hver havde en høvding. Handel med de omkringliggende lande begynder og metaller og stene bliver vigtige statussymboler mellem bysamfundene der indbyrdes udkæmper mange krige. I Øvre-egypten (det sydlige Egypten), blev Nekha en slags hovedstad og i Nedre-egypten hed den tilsvarende by Buto. Øvre-egypten erobrede hele landet og det blev starten på faraonernes tid.

o. 4000 FVT – Både på Nilen anvender sejl for første gang.

Arkæologi. I en egyptisk grav blev der for nylig fundet et 5700 år gammelt (o. 3692f.kr.) skelet af en kat. Dyret havde haft to benbrud. Begge var helet, hvilket tyder på, at det var en huskat, da en kat med benbrud ikke kan klare sig selv i naturen. (Ill. Vid. 9/2008)

o. 3500 FVT – Vidnesbyrd om handel mellem egypterne og sumererne er fundet i Buto i Nildeltaet.

3100 – 3050 FVT – Sen pre-dynasti periode.

3150-3050 FVT – Kong Skorpion eller Scorpion II er en af de første Egyptiske konger vi kender til. Han tilhører den før-dynastiske periode, somme tider kaldet “dynasti 0”. Hans kongetid formodes at ligge indenfor dette tidrum. Man kender Kong Skorpion fra ét eneste stykke sten, et delvist ødelagt køllehoved fundet i Nekhen i samme grube hvor også Narmers berømte køllehoved og palet er fundet. Der er ikke på køllehovedet nogen skrift man kan tyde. Kongen er afbilledet én gang. Han bærer Øvre Egyptens hvide krone, og er i færd med at udføre en ritual handling med en hakke. Foran hans ansigt er afbildet en skorpion og en blomsterlignenede figur. Det må være hans navn. Da man ikke kan læse skriften, kaldes han “Kong Skorpion”. Skorpions køllehoved viser at både den hvide krone, som symbol på herredømmet over Øvre Egypten, og de ni buer, som symbol på Egyptens fjender, går helt tilbage til før hieroglyffernes tid.

o. 3100 FVT – Egypten forenes under de første pharaoner. Hieroglyfskriften udvikles.

3100 FVT – Menes grundlægger Memphis. Han er en problematisk skikkelse i den ægyptiske kongerække. Man har intet arkæologisk belæg for at han har eksisteret. Nogle af faraoerne af første dynasti nævner Narmer som dynastiets grundlægger i deres gravindskrifter. Der er dem der mener at Menes er et andet navn for Hor-Aha. Hor-Ahas nebti-navn var Men. Derfor er det sandsynligt at det er ham Manethon kalder Menes.

3050 – 2575 FVT – De første dynastier.

3050 FVT – Narmer var farao. Han er den første som man ved der var konge både af Øvre og Nedre Ægypten. Han regnes normalt til den før-dynastiske periode, men kan også være den første konge af første dynasti. Han regnes også for at være efterfølger til Kong Skorpion eller Ka. Men man regner også med at Narmer og Skorpionkongen er én og samme person, da de har meget tilfælles, men endnu er der intet bevis for dette. Den berømte Narmer Palette, der blev fundet 1898 i Hierakonpolis, ser man Narmer fremvise kendetegnet for både Øvre og Nedre Egypten, der giver anledning til at tro på teorien om at han forenede de to kongeriger i 3100 f.kr.

3000 år FVT – Stearinlyset opfindes i Egypten.

o. 2900 FVT – Vidnesbyrd om handel mellem egypterne og fønikierne.

2772 FVT – Kalenderåret på 365 dage introduceres i Egypten.

2650 – 2150 FVT – Det gamle Rige.

o. 2630 – 2612 FVT – Pyramidernes æra begynder med Imhotep, der laver sin første trappepyramide, som egypterne mener var til faraoen Djoser.

2634 – 2125 FVT – Det Gamle Rige i Egypten.

o. 2650 FVT – En god periode indledes for Egypten. Landet bliver inddelt i provinser og faraoen er den absolutte hersker. Det var også i denne periode at man for alvor begyndte at bygge i sten.

o. 2612 – 2589 FVT – Snafru (også kaldet Snofru, Snefru, og Soris) byggede pyramiden vedMeidum, og den var en trappepyramide, men arbejdet blev droppet fordi han ville lave den første rigtige pyramide uden trin. Meidum-pyramiden er den første af sin slags, og med sine 92 m i højden og 638 733 m3 den 5. største, med en pæn margin til nummer 6. Snafru er først og fremmest kendt som den største af alle pyramidebyggere, og den der byggede den første rigtige pyramide. Før Snafrus tid var der bygget én pyramide, Djosers trinpyramide. I de mellemliggende godt 30 år havde to faraoer påbegyndt trinpyramider, men ingen af dem blev færdige. Sneferu byggede tre pyramider, der alle tre er blandt de 5 største i Egypten.

o. 2612 – 2589 FVT – Snafru byggede sin anden pyramide – den bøjede pyramide ved Dashur.

o. 2612 – 2589 FVT – Snafru byggede sin tredje pyramide – den røde pyramide ved Dashur, Der er meget der tyder på, at Snafru ligger begravet i denne pyramide. Denne pyramide overgås i størrelse kun af de to største pyramider ved Giza, bygget af Snafrus søn og sønnesøn.

o. 2589 – 2566 FVT – Keops (Khufu) bygger Den Store pyramide i Giza.

Læs mere detaljeret om pyramiderne, og se også flere billeder af dem her på den engelske Wikipedia.

o. 2566 – 2558 FVT Djedefre (Radjedef) bygger en pyramide i Abu Rawash.

o. 2558 – 2532 FVT – Khafre bygger sin pyramide i Giza. Mange egyptologer mener at Khafre var den der byggede Sfinksen på samme tid som pyramiderne i Giza (2723 f.Kr.-2563 FVT), men der eksisterer intet bevis på dette, ej heller hvornår den blev bygget eller af hvem! En kontroversiel “teori” er påvirkning af vanderosion på sfinksen er ifølge flere kilder lodret, også ved foden, hvilket betyder, at det er regn og ikke oversvømmelse, som har forårsaget erosionen. Problemet er blot, at det regnede hyppigst i perioden 10.000 – 5.000 FVT, og at regnen senest stoppede ca. 5.000 – 3.000 FVT – altså før de kendte ægyptiske dynastier. Dog regner det af og til i dag, men med ca. 5 års mellemrum.

o. 2532 – 2504 FVT – Menkaure (Mykerinos) byggede sin pyramide i Giza.

o. 2500 FVT – Den syriske kystslette bliver eroberet af egypterne.

o. 2487 – 2477 FVT – Sahure bygger sin pyramide i Abu Sir.

o. 2477 – 2467 FVT – Neferirkare Kakai bygger sin pyramide i Abu Sir.

o. 2416 – 2392 FVT – Nyuserre Ini bygger sit soltempel i Abu Sir.

2400 FVT – Osiris (egyptisk Aser eller Wsir) er en af de mest kendte guder fra det gamle Egypten. Han er bror til Seth, Nepthys og og hans kone hedder (Isis), og er far til Horus. Hans navn forekommer bl.a. i pyramideteksterne. Han er en sammensat gud som, ligesom andre frugtbarheds- og vegetationsguder, står for død og genopstandelse. Han blev sat i forbindelse med kornets vækst og regeneration, og der er muligvis i forbindelse med kornkulten blevet bagt en form for kagemand, symboliserende Osiris. Som underverdenens hersker var han med til at dømme de døde ved hjertevejningen. Osiris’ vigtigste kultcentre var Abydos og Busiris.

2125 – 1975 FVT – 1. mellemliggende periode.

o. 2100 FVT – Der herskede sult og kaos i landet. Den ene konge efter den anden blev prøvet men på intet tidspunkt var der kontrol over hele landet. En familie fra Nedre-egypten og en familie fra Theben i Øvre-egypten kom i krig om magten der faldt ud til Thebens fordel og landet var atter samlet.

2000 FVT – Landet blomstrede igen med Theben som hovedstad, men en ny familie kom til magten og flyttede hovedstaden til Memphis. Faraoen Amenemhet overtog magten og erobrede store dele af Nubien sammen med sønnen Sesostris der senere kom til magten da hans far blev dræbt ved et statskup. I denne periode står faraoen Sesostris 3. som en stor konge der bl.a. erobrede endnu mere af Nubien og førte krig i Palæstina. Efterfølgeren Amenemhet byggede et par pyramider ved Fajum-oasen og efter ham kom den første kvindelige hersker, nemlig Nofrusebeh.

o. 2000 FVT – Astronomer i Egypten lærer at forudsige Nilens årlige oversvømmelser.

o. 1991 – 1962 FVT – Amenemhat I bygger sin pyramide i Lisht.

1975 – 1640 FVT – Mellemste Rige.

o. 1971 – 1926 FVT – Senusret I bygger pyramiden i Lisht. Han byggede adskillige helligdomme og templer i sin regeringstid i Egypten og Nubien

o. 1897 – 1878 FVT – Senusret II bygger sin pyramide i el-Lahun.

o. 1860 – 1814 FVT – Amenemhat III bygger sin pyramide i Hawara.

1810 FVT – En ny nedgangsperiode kom med skiftende konger der havde mindre og mindre magt.

1649 – 1540 FVT – Egypten er besat af Hyksos-dynastiet fra Syrien. Dynastiet introducerer heste og vogne i Egypten.

1630 – 1520 FVT – 2. mellemliggende periode.

o. 1600 FVT – hyksos-folket overtog magten og det blev en turbolent periode der sluttede da Theben angreb og fordrev Hyksos-folket. Theben blev således igen hovedstad og nye templer blev opført. Det var også i denne periode at Kongernes Dal så dagens lys, her begravede man de døde faraoer. Det var faraoen Ahmose der bekæmpede Hyksos-folket og efterlod et stærkt forenet rige til sin søn Amenophis 1. Hans efterfølger Thutmosis 1. var en stor kriger og erobrede meget land til riget. Thutmosis 2. blev først rigtig kendt efter sin død, han efterlod nemlig dronning Hatshepsut som overtog magten efter mandens død. I 15 år lykkedes det hende at skjule for befolkningen at hun var kvinde. Hatshepsut lod som bekendt det vanvittigt smukke dødetempel opføre på Thebens vestbred.

1550 – 1070 FVT – Det Nye Rige i Egypten.

1504-1425 FVT – Egyptisk ekspansion mod syd og øst under Tuthmosis 2. og 3. og dronning Hatshepsut.

1500 år FVT – Egypterne opfinder soluret – den første tidsmåler.

o. 1349 FVT – Farao Akhenaton foreslår den første forestilling om en enkelt, almægtig gud og indfører religiøse reformer i Egypten. Disse omstødes dog efter hans død.

o. 1286 FVT – Egyptisk ekspansion under Ramses 2. fører til et slag mod hittitterne ved Kadesh.

1272 FVT – Grundet slaget ved Kadesh i 1286 indføres en egyptisk-hittitisk pagt.

o. 1250 FVT – Moses fører israelitterne ud af Egypten.

1075 – 715 FVT – 3. mellemliggende periode.

712 – 332 FVT – Sentiden i Egypten.

671 – 661 FVT – Assyrerne invaderer og besætter Egypten.

525 FVT – Perserne invaderer Egypten.

500 FVT – Kuglerammen, verdens første “regnemaskine” tages i brug i Egypten.

343 – 332 FVT – Anden persiske periode.

332 FVT – 324 EVT – Græsk-romersk periode.

300 år FVT – Universitetet i Alexandria grundlægges. Dette bibliotek bliver senere det største og vigtigste i verden. I perioden hvor Egypten var under først græsk og siden romersk dominans var Alexandria (Al-Iskandariyah) et af de største kulturelle centre i den klassiske verden. Dets berømte bibliotek var verdens største, til det i Cæsars regeringsperiode brændte. Det rummede værker af datidens største filosoffer, videnskabsmænd og litterater. Da araberne i år 642 erobrede landet, var der ikke meget tilbage af fortidens storhed. Som andre folk antog Egypterne den islamiske tro og det arabiske sprog.

250 år FVT – Lægeskolen i Alexandria bliver den vigtigste i verden. Det er kun her, det er tilladt at dissekere lig for at studere menneskets indre.

146 FVT – Nordafrika, Egypten, Lilleasien og Grækenland styres af Rom.

1. årh. – Kristendommen kommer til Egypten.

50 – Heron opfinder den første dampmaskine.

180 – De første bøger om alkymi bliver skrevet, og egyptiske alkymister går i gang med at blande forskellige kemiske stoffer for at fremstille guld.

328 – 634 – Byzantinsk kristen periode.

616 – Perserne erober Egypten.

639 – Araberne erobrer Egypten fra det byzantinske rige og introducerer dels det arabiske sprog og dels Islam.

o. 660 – Araberne besætter Egypten.

867 – Tyrkerne tager magten i Egypten.

969 – Egypten bliver invaderet af shiitiske fatimidarabere som etablerer Kairo som deres hovedstad. Kairo bliver et vigtigt handelscentrum. Dette styre varer til 1171, hvor Saladin erobrer Egypten og slår det sammen med Syrien. Desuden konverteres Egypten til Sunni-Islam.

1250 – Mamelukkerne, der oprindelig er kommet til Egypten som krigsfanger, gør oprør og vinder magten. Under deres styre bliver Egypten et vigtigt kulturelt, militært og økonomisk centrum.

1500 – 1882 – Osmannisk herredømme.

1517 – Kairo bliver erobret af sultan Selim I, som reducerer Egypten til en provins i det Osmanniske Rige.

1798 – Det ottomanske styre består indtil en fransk ekspedition under ledelse af en ung officer ved navn Napoleon Bonaparte invaderer Egypten. Formålet er at blokere den engelske adgang til Indien.

1798 – I slaget ved Abukir tilintetgør englænderne de franske styrker, som må forlade landet i 1801. Den kortvarige besættelse får dog stor indflydelse på Egyptens fremtid som følge af kontakten med vesten.

1860-70 – Suezkanalen (As-Sways kanalen) blev bygget i fællesskab med franskmændene.

1881-82 – En engelsk-fransk flåde landsatte engelske soldater i Alexandria, og de besatte landet. Den britiske administration integrerede Egypten i den kapitalistiske verdensøkonomi. Landbruget blev indrettet mod eksport – især gennem bomuldsproduktion. Stærk produktionstilvækst og et økonomisk opsving de første årtier af det 20. århundrede, indbragte de udenlandske investorer og det lille lag af store jordejere enorme profitter.

1914 – Den engelske besættelse af landet blev formelt “legaliseret”, da det blev gjort til engelsk protektorat. Modstanden mod det britiske styre blev på denne tid ledet af Nationalistpartiet, domineret af radikale intellektuelle anført af Mustafa Kemal og Muhammed Farid.

1922 – Protektoratet afsluttes med at Egypten bliver et monarki under kong Fuad. Men det havde en sådan karakter, at der reelt var tale om en fortsættelse af protektoratet. Der blev åbnet for en gradvis deltagelse af egyptisk kapital i det økonomiske liv.

1922 – den 4. november i Kongernes Dal i Egypten, finder den selvlærte britiske arkæolog Howard Carter trappen ned til et gravkammer, han er sikker på indeholder barnekongen Tutankhamon (graven) Godt tre uger senere bryder Carter og hans arbejdsgiver Lord Carnavon forseglingen. Deres lettelse er enorm, da de ser guld og elfenben. Gravrøverne har ikke været der! Fundet viser sig at indeholde den uden sammenligning mest velbevarede kongegrav i Egypten.

1937 – Kong Faud efterfølges af kong Farouk, og de engelske tropper trækker sig ud af Egypten bortset fra Suez området.

1940’erne – Under 2. verdenskrig blev Egypten på ny anvendt som britisk militærbase. Efter krigen blev landet ramt af en akut økonomisk krise. Samtidig fandtes der stærke antibritiske følelser blandt befolkningen, kongehuset var unationalt, regeringerne korrupte og i 1948 medvirkede England til oprettelsen af staten Israel i Palæstina. Egypten og andre arabiske lande gik straks til angreb på den nye stat, men blev slået. Nederlaget udløste folkelige demonstrationer mod monarkiet. I denne anspændte sociale situation blev der i militæret oprettet en nationalistisk gruppe under navnet, De frie Officerer. Den blev ledet af general Mohamed Naguib og oberst Gamal Abdel Nasser. Den 23. juli 1952 væltede gruppen kong Faruk og proklamerede i juni 53 dannelsen af en republik. Tre år senere blev Nasser landets præsident.

1948 – Efter krigen vokser de nationalistiske følelser, især efter arabernes nederlag til Israel.

1952 – Hæren overtager kommandoen og tvinger kong Farouk til at træde tilbage.

1953 – Monarkiet afskaffes, og Egypten bliver en republik med general Muhammad Naguib som landets første præsident.

1952 – Man begyndte at planlægge Den Store Aswan Dæmning lige efter den Ægyptiske Revolution, udført af ægyptiske officerer med Nasser som leder.

1954 – Oberst Gamal Abdel Nasser tvinger Naguib til at træde tilbage og bliver selv præsident.

1956 – vesten afviser at finansiere den ønskede Aswandæmning, nationaliserer NasserSuezkanalen, hvorefter England, Frankrig og Israel invaderer Egypten. Regeringen svarede med at uddele våben til befolkningen. Efter pres fra USA, Sovjetunionen og FN må de dog snart trække sig tilbage. Nassers omdømme i den arabiske verden vokser til skyhøjde.

1956 – Egypten indgik et militært samarbejde med Syrien.

1958 – Der blev der proklameret en fuld union mellem de to lande – den Forenede Arabiske Republik. Nassers planer for den syriske del af unionen var imidlertid for radikale for det relativt stærke syriske borgerskab, og unionen faldt derfor allerede i 1961 fra hinanden.

1960 – Byggeriet af en af verdens største dæmninger begyndte. Der var 35.000 ægyptere og 5.000 russere om at bygge den over 10 år, hvor der blev brugt 43 millioner m³ materiale (svarende til stenmaterialet til 17 store pyramider).

1962 – Egypten blev militært involveret på republikanernes side i Nordyemen mod de Saudiarabisk støttede royalister. Styrkerne blev ikke trukket tilbage før efter katastrofenederlaget mod Israel i 1967.

1970 – 21. juli blev dæmningen indviet, men først i 1976 nåede reservoiret kapaciteten, efter at have været under opfyldning siden 1964.

1970 – Nasser dør og efterfølges af sin vicepræsident, Anwar Sadat.

1977 – November. Sadat tager et dramatisk skridt mod fred med Israel ved at besøge Jerusalem og tale i Knesset (det israelske parlament). Den endelige aftale underskrives den 26. marts 1979 i Washington. Efter israelsk tilbagetrækning fra Sinai etablerer Egypten og Israel diplomatiske forbindelser – til stor forbitrelse i store dele af den arabiske verden.

1981 – Sadat bliver dræbt af muslimske fundamentalister. Hans efterfølger Hosni Mubarak opfylder den indgåede fredsaftale, men kritiserer kraftigt de manglende fremskridt i det palæstinensiske problem. Egyptens rolle som fredsmægler i den mellemøstlige fredsproces giver landet en meget stor betydning i regionen. Egypten er ved at omlægge sin økonomi fra at være statsdirigeret til at være mere markedsorienteret med liberalisering og privatisering.

2015 – I efteråret bliver et nyt enormt museum, Grand Egyptian Museum, bygget færdig. Verdens største arkæologiske museum, der skal samle alle egyptiske fund fra faraoernes tid, kommer til at ligge tæt ved Gizas tre pyramider. Omkring 100.000 genstande bliver udstillet i lokaler, som dækker 32.000 kvadratmeter. Ifølge planerne, regner man med at kunne tage imod op til 15.000 gæster hver dag.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.