Kongeriget Lesotho

Kongeriget Lesotho er en stat i det sydlige Afrika. Landet har ingen adgang til havet, og er på alle sider omgivet af Sydafrika. Lesothos hovedstad hedder Maseru. Landet hed tidligere Basutoland, og er medlem af Commonwealth of Nations. Navnet Le-sotho kan omtrentligt oversættes til “det sotho-talende folks land”.

Dette lille land ligger i forbjergene til Drakensberg bjergene i Sydafrika. Landet er uden kyster, bjergrigt og råder kun i den vestlige del af landet over jorder, der er egnede til landbrugsproduktion (majs og hvede). Den øvrige del af landet anvendes til fåreavl. Bortset fra små forekomster af diamanter råder landet ikke over mineralressourcer. Det alvorligste miljøproblem er jorderosionen. Manglen på vand vil blive yderligere forværret, når et projekteret vandkraftværk i højlandet begynder at omdirigere vandressourcer til Sydafrika.

Det mest bemærkelsesværdige faktum om Lesotho, bortset fra at landet er en enklave, er, at det er den eneste uafhængige stat i verden, som udelukkende ligger mere end 1.000 meter over havoverfladen. Landets laveste punkt er 1.400 meter over havoverfladen, og over 80 procent af landet ligger over 1.800 meter.

Lesotho har modtaget økonomisk støtte fra forskellige kilder, blandt andre USA, Verdensbanken, Irland, Storbritannien, EU og Tyskland.

Nyere rapporter anslår, at udbredelsen af HIV/aids i Lesotho er på omkring 29 procent, et af de højeste niveauer i verden. FN anslår, at niveauet vil stige til 36 procent i løbet af de næste 15 år, hvilket vil medføre et markant fald i befolkningens gennemsnitlige forventede levetid. Ifølge Lesothos statistiske kontor blev den forventede levetid i 2001 anslået til 48 år for mænd og 56 år for kvinder. Senere statistikker anslår, at den forventede levetid er faldet til i gennemsnit cirka 37 år.

I 2005/2006 er der blevet iværksat programmer til distribuering af antiretroviral medicin, men sådanne programmer har begrænsede ressourcer og relativt få deltagere.

Gennem sin AIDS fund donerede Elton John i 2008 120 motorcykler til Lesotho’s læger og sygeplejesker.

Lesotho er et af verdens fattigste lande og ligger i lavindkomstgruppen med et BNP pr. indbygger på 1.030 USD (WB: 2006).

Google Maps

TIDSLINJE:

Ældste Stenalder – I begyndelsen af ældste stenalder besatte jægere og buskmændkulturer kendt som sangoan det sydlige Afrika i områder, hvor nedbøren var mindre end 1000 mm, og dagens buskmænd og khoi minder om de antikke benresterne efter sangoan. De to grupper deler fysiske og lingvistiske karakteristikker, og det ser ud til at khoi skillede sig fra buskmænd ved at adoptere praksisen ved at opdrætte kvæg og geder fra bantu-grupper i nabolaget. Khoisan-folket var de oprindelige indbyggere i store dele af det sydlige Afrika før bantu–migrationen, som kom ned langs øst– og vestkysten af Afrika og senere europæisk kolonisering. Kulturelt set er de delt ind i jægerne og buskmændene og hyrderne khoikhoi. Khoikhoi blev tidligere kaldt hottentotter, efter nederlandsk. Udtrykket hottentott opleves imidlertid støttende af enkelte. Khoisan-sprogene er kendte for sine klikkende konsonanter.

1818 – Zulu-erobringerne der blev indledt af Chaka (se Sydafrika) berørte et stort antal bantufolk. Deriblandt sotho’erne der beboede et stort område i det nuværendeTransvaal. Mens flere af disse grupper trak sig tilbage mod nord, samlede høvding Moshoeshoebakwene stammen under sin ledelse, opfangede også en række oppositionelle zulugrupper og trak sig med disse tilbage mod Drakensberg bjergene. Der udbrød nu en langvarig modstandskamp. Først mod zuluerne og fra 1839 mod boerne. Denne kamp sammentømrede de forskellige folk, der ellers havde forskellig udspring, og de gav Moshoeshoe titlen “Bjergenes store Høvding”. Sig selv kaldte de basotho’er.

Boerne – de hollandske settlere i Sydafrika – forsøgte at tvinge basothoerne til at arbejde på deres plantager men måtte hurtigt sande, at “disse vilde foretrækker friheden frem for slaveriet”. Basothoerne nægtede også at arbejde på de hvides kvægfarme, for “gud skabte dyrene for at føde mennesket, ikke mennesket for at føde dyrene”.

1843 – 13. december. De tidligste indbyggere i området var khoisanske jæger-samlere (se ovenst.). De blev overvejende erstattet af bantu-talende stammer under bantu-folkevandringen. Nutidens Lesotho opstod som en samlet stat under en øverste høvding i 1822, og blev anerkendt af Storbritannien 13. december 1843.

1868 – Den 12. marts blev området til det britiske protektorat Basutoland (da allerede opkaldt efter den primære etniske og sproglige gruppe, sotho-folket).

1871 – Fra den 11. august 1871 til den 18. marts 1884 var landet annekteret af den britiske Kapkoloni (Sydafrika) som Basutoland-territoriet.

1884 – Den 18. marts blev Basutoland igen en separat koloni som et af High Commission-territorierne.

1958 – Basothos Nationalparti blev stiftet.

1962 – Lesothos Kommunistparti blev stiftet.

1962 – Marematlou Befrielsespartiet blev stiftet.

1965 – Den 30. april fik landet sin uafhængighed. Navnet blev ændret, da Lesotho opnåede fuld uafhængighed fra det Forenede Kongerige den 4. oktober 1966.

1970 – I januar måned tabte Basotho National Party (BNP) det første valg siden uafhængigheden, og fik 23 pladser mod Basutoland Congress Partys (BCP) 36 pladser. Premierminister Leabua Jonathan nægtede af afgive magten til BCP, og udråbte sig selv som tono kholo (sesotho for premierminister), og fængslede BCP’s ledere.

1974 – BCP indledte et oprør i januar , og dets Lesotho Liberation Army (LLA, Lesothos befrielseshær) blev trænet i Libyen, hvor de udgav sig for at være Azanian People’s Liberation Army-soldater (APLA, Azania-folkets befrielseshær) fra Pan Africanist Congress (PAC).

1976 – Efter studenteroprøret i Johannesburg forstaden Soweto, søgte tusindvis af unge sydafrikanere asyl i Lesotho. Da Sydafrika begyndte at oprette de såkaldte “bantustans”, afviste Lesotho at anerkende fantomstaten Transkei (se Sydafrika). Det fik apartheidstaten til i starten af 1977 at spærre grænsen mod Lesotho som gengældelse. Den økonomiske aggression skabte en meget alvorlig situation for det lille land, der udsendte dramatiske opfordringer om international solidaritet.

1978 – Den 178 mand store LLA-hær blev frataget deres våben og forsyninger af PAC’s Sibeko-fraktion, og blev reddet fra deres lejr i Tanzania med økonomisk støtte fra en maoistisk PAC-officer, men indledte deres guerillakrig med en håndfuld gamle våben. Hovedstyrken blev slået i det nordlige Lesotho, og guerillaerne indledte derefter sporadiske, men normalt ineffektive angreb. Felttoget blev hårdt ramt, da Ntsu Mokhehle, BCP’s leder, tog til Pretoria i Sydafrika.

1982 – I december gennemførte sydafrikanske soldater et kommandoraid i Lesothos hovedstad, hvor de dræbte 45 personer, herunder 12 børn. Under aktionen blev 3 ANC ledere dræbt. De øvrige dræbte var uden politiske forbindelser.

1984 – Partiet for National Uafhængighed blev stiftet.

1984 – Basothos Demokratiske Parti blev stiftet.

1986 – Den 20. januar gennemførte general Justin Lekhanya – chef for Lesothos paramilitære styrker – et kup, der bragte Leabua Jonathans regering til fald. Den blev erstattet af en Militærkomite anført af Lekhanya selv.

1986 – marts. BNP havde magten pr. dekret indtil januar, da et militært kup tvang dem fra magten. Militærrådet, der overtog magten, gav Kong Moshoeshoe 2. den udøvende magt – han havde indtil da været ceremoniel monark. I 1987 blev kongen dog tvunget i eksil efter en tvist med hæren. Hans søn blev indsat som Kong Letsie 3.

1991 – Efter en generalstrejke blandt de væbnede styrker pga. de lave lønninger, bragte et nyt militærkup den 30. april Lekhanyas regering til fald, og der blev installeret et nyt regeringsråd under ledelse af oberst Elias P. Ramaema.

1992 – Basothos Kopanang Parti der stod i spidsen for kampagner for kvinders rettigheder, blev stiftet.

1994 – I august stod Letsie 3. bag et kup med støtte fra militæret, og afsatte BCP-regeringen. Den nye regering fik ikke fuldstændig international anerkendelse. Medlemsstaterne af Southern African Development Community (SADC, det sydlige Afrikas udviklingsfællsskab) gik ind i forhandlinger med det formål at genindsætte BCP-regeringen. En af kongens betingelser for at genindsætte BCP-regeringen var, at hans far skulle genindsættes som statsoverhoved. Efter langtrukne forhandlinger blev BCP-regeringen genindsat og Letsie 3. abdicerede i 1995 til fordel for sin far, men Kong Moshoeshoe 2. døde i en bilulykke i 1996, og blev igen efterfulgt af sin søn. Det ledende BCP-parti blev splittet i en ledelsesstrid i 1997.

1998 – 8. marts krævede hundredevis af kvinder strengere straffe af voldtægtsforbrydere. Iflg. officielle statistikker bliver 5 kvinder og piger daglig voldtaget i Lesotho. En rapport fra Sammenslutningen for udvikling af det sydlige Afrika pegede på, at i de fleste af de 14 medlemslande – heriblandt Lesotho – overholdes lovgivningen mod vold mod kvinder ikke.

1998 – I september gik en SADC-indsatsstyrke efter ordrer af uklar oprindelse ind i hovedstaden Maseru. Mens SADC-styrkerne fra Botswana blev hilst velkommen, var der spændingerne med SADC-tropper fra South African National Defence Force, hvilket medførte kampe. Antallet af sporadiske optøjer tog til, da sydafrikanske tropper hejste Sydafrikas flag over kongeslottet. Da SADC’s styrker trak sig tilbage i maj 1999, var meget af Maseru ødelagt, og de sydlige provinshovedstæder Mafeteng og Mohale’s Hoek havde mistet mere end en tredjedel af deres kommercielle ejendomme. Et antal sydafrikanere og basothoer døde også under kampene.

1999 – I midten af året blev 12 udenlandske virksomheder anklaget for at betale bestikkelse ifbm. licitationen til Afrikas største infrastrukturprojekt. Det drejer sig om et fælles projekt mellem Lesotho og Sydafrika om udnyttelse af det vand der gennem Orange floden strømmer ned fra Maloti bjergene og ender i Atlanterhavet. Der skal bygges en lang række vandkraftværker, der skal levere strøm til Lesotho og vand til Sydafrika. Vand er en ressource, der findes til overflod i Lesotho mens Sydafrikas industri i stigende grad har behov for vand. Verdensbanken er også involveret i projektet, og det vurderes, at projektet allerede har fordrevet 30.000 bønder, der har mistet hjem, marker og græsgange. Selv om der ikke blev gennemført miljøundersøgelser ifbm. projektet, vurderedes det, at de berørte landsbyer og bønder “ville bevare mindst samme levestandard som før projektets igangsættelse”. Men man kan allerede konstatere, at bortsat fra nogle få genbosatte, er levestandarden forringet for det store flertal, der har måttet slå sig ned i områder uden vand. Det vurderes desuden at projektet vil have store konsekvenser for vandsystemet i Lesothos bjerge og vil true flere dyre- og plantearters overlevelse i regionen.

2000 – I februar giftede kongen sig med en 23 årig universitetsuddannet kvinde. Ifølge udsagn fra kongen vil hun blive hans eneste kone.

2001 – I april besøgte Sydafrikas præsident, Thabo Mbeki Lesotho med det formål at forbedre forholdet mellem de to lande. Præsidenten blev tvunget til at betale en ko i bøde. Årsagen var, at han ikke havde deltaget i kongens bryllup året forinden og Mbeki burde have deltaget, eftersom hans mor stammer fra Lesotho. Oppositionen var også kritisk overfor besøget efter Sydafrikas intervention i landet i 1998.

2004 – I februar kritiserede Lesothos industri- og handelsminister, Mpho Malie USA og EU for dobbeltmoral. Det skete under et møde mellem afrikanske handelsministre, USA’s handelsreporæsentant, Bob Zoellick, EU’s handelskommissær, Pascal Lamy og WTO’s generalsekretær Supachai Panitchpakdi. Malie erklærede, at USA og EU ikke kan kræve, at de afrikanske lande åbner deres markeder, når USA og EU samtidig beskytter deres. Mødet behandlede en række emner af fundamental betydning for Afrikas udvikling, som ellers har stået stille siden Uruguay runden i 1994. Formålet var samtidig at skabe en fælles forhandlingsblok frem til WTO’s topmøde i Hong Kong i 2005.

2004 – Mosisili erklærede landet i undtagelsestilstand og bad om international nødhjælp i form af mad. Ansvarlige for nødhjælpen erklærede, at tusinder var ved at dø af sult efter 3 års forgæves kamp mod den alvorlige tørke i landet.

2006-2008 – Letseng diamantminen, kan findes i Lesotho, og den er ejet af Gem Diamonds, Ltd. og Lesothos regering. Minen befinder sig i 3,100 m højde, og er dermed verdens højeste diamantmine. Læs på engelsk wikipedia om fund af verdens største diamanter.

Se også en liste over de mest berømte diamanter her, og læs mere her.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.