Malawi

Malawi er en langstrakt stat i det sydlige Afrika, som grænser til Mozambique mod øst, syd og vest, Zambia mod nordvest og Tanzania mod nord. Malawi har ingen adgang til havet.

Malawi var et britisk protektorat – Nyasaland – fra 1891. I 1953 blev Nyasaland en del af en føderation med Rhodesia (senere Zimbabwe og Zambia). Landet fik fuldt selvstyre i 1963. Føderationen med Rhodesia blev opløst og 6. juli 1964 blev Malawi en selvstændig stat.

Tidlige mennesker boede i nærheden af Malawisøen for 50 til 60 tusind år siden. Menneskerester på et fundsted dateret til ca. år 8000 f.Kr. viser fysiske karakteristika, som ligner de mennesker, som i dag bor på Afrikas Horn. På et andet sted, dateret til 1500 f.Kr., har resterne træk, som minder om san–folket.

Malawi har hentet sit navn fra maravierne, et bantu-folk som kom fra det sydlige Congo-bassin for ca. 600 år siden. Da de nåede området nord for Malawisøen, delte maravierne sig. Én gren, forfædrene til dagens chewaer, flyttede sydpå til den vestlige bred af søen. De andre, forfædrene til nyanjaerne, flyttede til den østre bred i den sydlige del af landet.

Selv om portugiserne nåede området i det 16. århundrede, var den første betydelige kontakt David Livingstones ankomst langs Malawisøens nordlige kyst i 1859. Efter dette oprettede skotske presbyterianske kirker missionsstationer i Malawi. Et af deres mål var at få afsluttet slavehandelen til den Persiske Bugt, som fortsatte til slutningen af det 19. århundrede.

Malawi er et af det subsahariske Afrikas tættest befolkede lande. Befolkningen i Lilongwe, Malawis hovedstad siden 1971, overstiger 400.000. Alle ministerier og parlamentet ligger i Lilongwe. Blantyre er Malawis vigtigste kommercielle centrum og største by og er vokset fra ca. 109.000 indbyggere i 1966 til næsten 500.000 i 1998. Malawis præsident bor i Lilongwe, mens højesteretten ligger i Blantyre.

Øerne Likoma og Chizumulu tilhører Malawi, men ligger indenfor Mozambiques farvand og danner maritime eksklaver.

Under den kolde krig var Banda en sikker allieret for Vesten, men stillet overfor hans regerings massive menneskerettighedskrænkelser valgte flere lande at indstille bistanden til Malawi.

Mangel på uddannet arbejdskraft, bureaukrati, korruption og for dårligt og manglende vedligehold af veje, elektricitet, vand og infrastruktur for telekommunikation skaber yderligere hindringer for den økonomiske udvikling i Malawi.

Google Maps

TIDSLINJE:

o. 1835 – Zuluernes ekspansion havde presset ngoni-ndwandé folket ned til Malawisøens bred. Det gav anledning til de efterfølgende 60 års krig mellem ngonierne og de allierede folk chewa og yaó.

1890 – Portugal forsøgte at besætte Malawi, men det blev dog afværget efter et ultimatum fra den engelske regerings side. Kolonimagten ønskede at reservere sig området for at kunne realisere sit projekt om at forene Egypten med Sydafrika via en ubrudt kæde af kolonier.

1891 – Briterne etablerede (oprettet af Cecil Rhodes)Protektoratet Britisk Centralafrika som inden 1907 fik navnet Nyasaland-protektoratet (Nyasa er yao-ordet for “indsø”). Briterne fortsatte med at have kontrollen i den første halvdel af 1900-tallet, men denne periode blev præget af et antal mislykkede malawiske forsøg på at skaffe sig uafhængighed.

1953 – presset for uafhængighed blev forøget da Nyasaland blev føjet sammen med Nord- og Sydrhodesia til Føderationen af Rhodesia og Nyasaland.

1958 – juli. Hastings Kamuzu Banda vendte tilbage til landet efter et langt fravær i USA, hvor han fik sin medicinske grad ved Meharry Medical College i Nashville, Tennessee i 1937, Storbritannien hvor han praktiserede medicin, og Ghana. Han overtog lederskabet i NAC som senere blev til Malawi Congress Party (MCP).

1959 – Banda blev sendt i fængsel for sine politiske aktiviteter, men blev løsladt året efter for at kunne deltage i en grundlovskonference i London.

1963 – Dr. Banda blev premierminister den 1. februar selv om briterne stadig kontrollerede Malawis finanser, sikkerhed og retsvæsen.

1963 – En ny grundlov trådte i kraft i maj, som praktisk talt gav fuldstændigt selvstyre.

1963 – Føderationen af Rhodesia og Nyasaland blev opløst den 31. december

1964 – Malawi blev et helt uafhængigt medlem af Commonwealth den 6. juli.

1966 – Malawi blev en republik med dr. Banda som sin første præsident. Landet blev også erklæret en etpartistat.

1970 – Dr. Banda blev erklæret præsident på livstid af MCP. Den paramilitære del af MCP, de Unge Pionérer, hjalp til med at holde Malawi under autoritativ kontrol frem til 1990’erne.

1978 – I juni måned gennemførtes de første valg i 17 år. Alle kandidater skulle tilhøre MCP og gennemgå en engelskeksamen, hvilket udelukkede 90% af befolkningen, der slet ikke taler dette sprog.

1980 – Malawis Socialistiske Liga (LESOMA) oprettede egne guerillastyrker. Samtidig vandt Bevægelsen for Malawis Frihed (MAFREMO) ledet af Orton Chirwa frem.

1983 – Både Chirwa og Attati Mpakati – leder af LESOMA – blev dømt til døden for oprør og konspiration. Mpakati blev under et besøg i Zimbabwes hovedstad Harare kort tid efter dræbt af sydafrikanske agenter. Chirwa og hans hustru blev bortført i Zambia, hvor de levede i eksil, og sat i fængsel i Blantyre. Banda fik støtte fra Sydafrika og Israel til oprettelsen af et hemmeligt politi – kaldet Special Branch. Endvidere kontrollerede den vitale præsident personligt landets økonomi, idet han ejede 33% af dets virksomheder.

1987- 88 – Landet modtog 600.000 flygtninge fra Mozambique, i hvis borgerkrig Malawi støttede det kontrarevolutionære RENAMO. Denne støtte ophørte først, da Mozambiques præsident Chissano i 1988 besøgte Banda.

1988 – Amnesty International fordømte den politisk betingede fængsling af fremtrædende akademikere og forfattere – blandt dem Jack Mapanje, landets mest kendte digter.

1989 – November. USA meddelte, at det eftergav 40 mill. US$ af Malawis udlandsgæld.

1990 – 91 – dette år forværrede naturkatastrofer – jordskælv og oversvømmelser – manglen på fødevarer i landbefolkningen, der med 90% udgør størstedelen af landets befolkning. Privatiseringen af markedet for majs var kun til gavn for en lille håndfuld producenter.

1991 – September. USA’s daværende vicepræsident Dan Quayle bekræftede sin regerings totale støtte til Banda regimet, samtidig med at menneskerettighedssituationen forværredes.

1992 – April. Oppositionslederen Chafuka Chihana fra Alliancen for Demokrati blev arresteret, da han forsøgte at vende hjem. En efterfølgende intens international kampagne hindrede hans henrettelse.

1992 – I slutningen af året løb nyheden om oppositionspolitikeren og formand for oppositionspartiet MAFREMO, Orton Chirwas død gennem landet. Han havde været i fængsel siden 1983 og var død under tortur. For at inddæmme den folkelige utilfredshed annoncerede Banda gennemførelsen af en folkeafstemning om flerpartistyre.

1993 – Tiltagende indre uro og pres fra malawiske kirker og fra det internationale samfund førte til en folkeafstemning, hvor det malawiske folk stemte om enten et flerpartidemokrati eller forsættelsen af etpartistaten.

1993 – Den 14. juni valgte folket med overvældende flertal flerpartisystemet. Bakili Muluzi, lederen af den Forenede Demokratiske Front (UDF), blev valgt til præsident i disse valg.

1993 – I juni måned tvang Commmittee for Public Affairs, Banda til at gennemføre afstemningen samme måned. Omkring to tredjedele af de afgivne stemmer var for forandringer. Banda løslod samme måned Vera Chirwa – hustru til den myrdede politiker og Afrikas længst siddende politiske fange. Banda nægtede at træde tilbage, men lovede gennemførelse af præsidentvalg i 1994.

1994 – Frie og retfærdige nationalvalg blev afholdt den 17. maj. Præsidentvalget blev vundet af oppositionskandidaten Bakili Mukizi. Hans parti, United Democratic Front, opnåede 84 ud af de 177 pladser.

1994 – September. Banda, hvis parti kun havde opnået 55 pladser, besluttede at trække sig ud af det politiske liv.

1994 – Gennem hele året led Malawi under konsekvenserne af en alvorlig tørke, der førte til fødevaremangel. Under denne stadig vanskelige sociale situation besluttede regeringen at fortsætte reduktionen af de offentlige udgifter. Et skridt der blev lovprist af IMF.

1995 – Januar. Ex-præsident Banda blev arresteret, anklaget for mordet på 3 ex-ministre.

1996 – UDF vandt 82 af de 177 sæder i nationalforsamlingen og dannede en koalitionsregering med Alliancen for Demokrati (AFORD). Koalitionen blev opløst i juni måned, men nogle af dens medlemmer forblev i regeringen.

1997 – USA begyndte træningen af soldater fra Malawimhp. dannelsen af en afrikansk “fredsstyrke”.

1997 – Tørketiden der berørte store afrikanske regioner udtørrede næsten fuldstændig floden Shire, der er en af landets vigtigste vandveje. Udenlandske eksperter anbefalede at reducere anvendelsen af vand i landbruget og i stedet importere udenlandske fødevarer samt fortløbende at industrialisere økonomien.

1998 – I starten af året øgede tørken problemet med adgang til vand på grund af forøget udpining af jordbunden. Man vurderede, at de underjordiske vandreserver i regionen vil behøve 1400 år for at genvinde det tidligere niveau.

1999 – Januar. Den tidligere minister for offentlige arbejder, Abdul Pillane blev formelt anklaget for korruption, efter at det var blevet fastslået, at han havde taget imod penge fra et sydafrikansk byggefirma.

1999 – Den 15. juni afholdt Malawi sit andet demokratiske valg. Dr. Bakili Muluzi blev genvalgt for en ny femårsperiode som præsident til trods for at en alliance af MCP og AFORD stillede op mod UDF.

1999 – koleraepidemien der havde ramt 15.000 mennesker, havde kostet 500 livet i 1998-99.

1999 – I april åbnede præsident Muluzi landets første TV station.

2000 – I februar måned bad præsidenten hele regeringen om at træde tilbage. En række af ministrene, deriblandt økonomiminister Cassim Chilumpha blev af bistandsgiver lande i vesten karakteriseret som upålidelige.

2002 – Efter Muluzi havde beskyldt donorlandene for at intervenere i landets indenrigspolitik, indstillede Danmark i januar måned hele sit bistandsprogram til landet. Det havde et omfang på 87 mio. US$ for perioden 2000-04. Afbrydelsen førte til, at nye udviklings- og miljøprogrammer ikke kunne sættes i gang.

2002 – Landet blev erklæret i katastrofetilstand pga. det høje antal døde som følge af mangel på fødevarer. Regeringen blev beskyldt for at have solgt landets korn til Kenya og for nu at tvinge befolkningen til at spise umodent korn. Hungersnøden så ud til at kunne strække sig ind i det efterfølgende år, og fordelingen af fødevarer vanskeliggjordes af vejenes og jernbanernes dårlige forfatning. 70% af befolkning var truet af sult, og gamle og børn var de mest udsatte.2003 – I august dannedes oppositionspartiet Alliancen for Demokrati med afhoppede parlamentsmedlemmer.

2004 – i begyndelsen af året trådte vicepræsidenten Justin Malewezi tilbage og sluttede sig til oppositionen som forberedelse til præsidentvalget.

2004 – Maj. Mindst 4 mennesker blev dræbt under protesterne efter offentliggørelsen af Bingu wa Mutharikas valgsejr. Malawis Kongresparti – landets næststørste oppositionsparti – indgav en officiel juridisk klage over valgresultatet, og krævede en revision af hele valgprocessen. Partiets næstformand, Nicholas Dausi erklærede, at valgets virkelige vinder var John Tembo. I sidste ende blev Mutharika dog erklæret for sejrherre. Internationale observatører kritiserede de omstændigheder valget blev gennemført under. Regeringen erklærede efterfølgende, at den ville uddele retrovir bremsemedicin til ofre for HIV/AIDS.

2005 – Maj. Undervisningsminister Yusuf Mwawa blev arresteret, anklaget for at have brugt statens penge til at betale for sit bryllup. Han blev endvidere anklaget for at have overtrådt sine beføjelser som offentlig embedsmand, tyveri, bedrageri og dokumentfalsk. En række højtstående embedsmænd – deriblandt tidligere ministre – blev ligeledes arresteret som led i en kampagne mod korruptionen lanceret af præsident Mutharika.

2006 – Februar. Oppositionen anklagede Mutharika for at bruge Antikorruptionsrådet (ACB) til at forfølge sine modstandere. Præsidenten afviste beskyldningerne og erklærede at hans administration ikke forfulgte oppositionen, men at alle skyldige i korruption blev retsforfulgt – herunder også medlemmer af hans egen regering.

2006 – April. Efter fem års tørke og fødevarekrise kunne landbrugsministeren meddele, at landet havde fået en god majshøst. Fødevaresituationen blev dermed noget forbedret.

2007 – Juli. Regeringen lancerede en kampagne mod handelen med håndvåben, der iflg. officielle undersøgelser var væsentlig årsag til den udbredte vold, og bremse for den sociale udvikling. Iflg. myndighederne var den vigtigste kilde til de mange håndvåben flygtninge fra nabolande i konflikt samt illegale emigrantrer.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.