Indonesien

Indonesien er et land i Sydøstasien, der består af verdens største øgruppe, og de seks hovedøerSumatra, Java, Sulawesi, Bali, Kalimantan og Irian Jayasamt 13.677 mindre øer. Omkring 3.000 af øerne er beboede og strækker sig over et vulkansk område på næsten 5.000 km. Indonesien er verdens største øgruppe. Landet er medlem af ASEAN.

Landet dækker kun 1,3 pct. af Jordens overflade, men er udgør en region med megt stor naturlig variation inden for flora og fauna. 10% af Jordens blomstrende planter, 17% af dens fugle, 12 pct. af dens pattedyr og 16 pct. af dens reptiler og padder findes repræsenteret i Indonesien. 

Arkæologiske spor viser, at Indonesien var et af de første steder på jorden, hvor homo sapiens levede. Den nuværende befolkning nedstammer overvejende af indvandrere fra Malaya, der omkring år 400 havde udviklet kongedømmer på Java (Jawa) og Sumatra(Sumatera) med kulturel og religiøs indflydelse fra Indien. 

Den indo-indonesiske civilisations højdepunkt nåedes i det 15. århundrede med kongedømmet Mojopahit, der strakte sig over Java, Bali,  Sumatra  og Borneo. Det var samtidig handelsmæssigt og kulturelt forbundet med Kina. 

Gennem det 17. og 18. århundrede var Indonesien centrum for rivalisering mellem spaniere og portugisere,hollændere og englændere der hver især oprettede deres eget handelsselskab. Det var disse selskaber der introducerede eksportafgrøderne kaffe og sukker på øerne. Disse afgrøder gav et forrygende økonomisk afkast, men forrykkede samtidig de lokale økonomiske og sociale strukturer, der indtil da var blevet respekteret. Konsekvensen var en serie af antikoloniale oprør. 

Landet blev dannet efter opløsningen af Hollandsk Ostindien. 

Gummi er landets hovedeksportvare, andre vigtige afgrøder er ris, bananer, kaffe og kokosnødder. 

TIDSLINJE:

ca. 69-77,000 FVT – Supervulkanen i Lake Toba, på øen Sumatra gik i udbrud, og søen den ligger i kaldes Caldera. En Caldera er en kraterlignende formation, der fremkommer når en vulkan synker sammen efter et stort udbrud. Ordet “caldera” kommer fra Spansk og betyder kedel. 100 km lang og 30 km bred, og 500m på det dybeste punkt, er dette den største vulkan i verden. Forskere mener, at udbruddet kan have haft en indflydelse på næsten at udrydde hele menneskeheden på dette tidspunkt. Aske og vulkansk brokker var 3000 gange større end det der kom fra Mount St. Helens i 1980. Hele Indien var dækket med aske, og og rundt om globen blev solskinmet reduceret og temperaturen faldt 3 grader, og forblev sådan i flere år. Flere millioner livsformer døde overalt på Jorden. En ny teori fra April 2013, forklarer dog, at Toba udbruddet muligvis ikke kan have været skyld i menneskets skæbne på dette tidspunkt. Læs mere her (på engelsk).

o. 10.000 FVT – Homo floresiensis, menneskets sidste kendte beslægtede, uddør under et vulkanudbrud.

1300-tallet – Fra slutningen af det 13. århundrede gennemførtes der en islamiseringsproces i øgruppen. I modsætning til kristendommen blev den ikke gennemført af arabiske erobrere, men fordi islam var attraktiv som en lighedsorienteret tro, der var enkel og kunne tilpasses de lokale forhold. De arabiske handelsfolk bragte indonesiske krydderier til Europa og fristede dermed de europæiske kolonister.

1511 – De første portugisere ankom til Malacca.

1521 – Spanierne ankom til Molukkerne, og i 1595 organiserede private hollandske interesser den første ekspedition til øgruppen

1602 – Forskellige hollandske handelsvirksomheder dannede det Ostindiske Handelsselskab, der af regeringen ikke blot fik monopol på handelen med regionen, men også fik et kolonimandat.

1799 – Det Ostindiske Kompagni blev opløst og alle dets interesser overtaget af den hollandske stat.

1824 – Efter et kortere engelsk intermezzo (1811-16) delte England og Holland  området mellem sig, således at England fik kontrol over den malayiske halvø (senere Malaysia) og Holland fik kontrol over øerne. Borneo blev senere i århundredet delt på lignende vis.

1877-1903 – Holland besluttede sig for at underlægge sig hele Indonesien, hvilket førte til blodige slag. En 30 år lang krig mod sultanatet Aceh på Nordsumatra var den blodigste af dem alle.

Krakatoa Erupts

1883 – Den 27. august blev den indonesiske vulkanø Krakatau rystet af en eksplosion, som kunne høres på 5000 km afstand. Askeskyer steg 80 km op i atmosfæren og cirklede rundt over hele jordkloden. Da øen kollapsede, blev der dannet 40 meter høje tsunamibølger, som ødelagde 163 landsbyer på Java og Sumatra. Ca. 36.000 mennesker menes at være omkommet. Det fortælles, at sejlskibe stadig et år efter udbruddet måtte holde grundigt udkig for ikke at kollidere med “øer” af pimpsten, som flød omkring i Det Indiske Ocean. At netop katastrofen på Krakatau er blevet så berygtet, skyldes efter manges mening, at man i 1880’erne lige havde taget telegrafen i brug. Medierne kunne bringe nyheden hurtigt. Et endnu voldsommere udbrud, som havde fundet sted på øen Tambora i 1815, er i dag næsten glemt. (Alt Om Historie 8/2008)

1900 – Efter år 1900 igangsatte den hollandske stat en række udviklingsprojekter i landet. Vejnettet, sundhedssystemet og skolevæsenet blev udbygget. Medlemmer af den indonesiske elite fik desuden adgang til europæisk uddannelse. Målet var at sætte dem i stand til opfylde de stadig mere avancerede kravkoloniadministrationen stillede og desuden at binde dem kulturelt til Holland.

1908-1914 – Hollændernes racisme fremkaldte nationalistiske og antikolonialistiske strømninger, både i funktionærlagene og blandt indonesiske småkapitalister – især Sumatra og Java. De var stærkt islamisk orienterede og reagerede især på den kinesiske minoritet, der sad tungt på den lokale handel. Med de to grupper som ledende kræfter blev den første nationalistiske masseorganisation, Sarekat Islam, udviklet i årene omkring 1. verdenskrig. Kolonimagten forsøgte at dæmme op for denne udvikling ved i 1916 at oprette Volksraat – folkerådet -, der skulle behandle forslag fra den indfødte befolkning. Afværgemanøvren fik dog begrænset resultat, for hollænderne tog ikke selv rådet alvorligt.

1921 – Venstrefløjen blev i Sarekat Islam smidt ud og dannede et nyt parti: Indonesiens Kommunistiske Parti (PKI). Det rekrutterede især blandt proletarerne i byerne, men også blandt småbønder og jordløse på landet.

1926 – Under PKI’s ledelse udbrød der oprør på den vestlige del af hhv. Sumatra og Java. Oprøret blev knust og PKI forbudt.

1939 – GAPI (Gabungan Politik Indonesia) blev dannet. Det var en koalition af 8 nationalistiske organisationer, der krævede demokrati, autonomi og national enhed. Der blev lavet et rødt og hvidt flag, og det blev vedtaget at gøre Bahasa Indonesia til nationalt sprog.

1942 – Japan invaderede Indonesien. Japanerne fremstillede sig som asiatiske brødre og befriede nationalistiske ledere som Sukarno og Mohammed Hatta. Broderskabet var dog ikke større, end at japanerne optrappede udbytningen af befolkningen – til fordel for den japanske krigsindsats. Nogle af de indonesiske nationalister som Sukarno udnyttede dog det spillerum japanerne gav til at propagandere mod det gamle regime. På den måde lykkedes det at styrke den indonesiske nationalfølelse. Andre – både vestligt orienterede demokrater og kommunister – gik under jorden for at indlede modstandskamp mod besætterne.

1945 – 17. august. Mod slutningen af krigen gik den legale og illegale strømning sammen og erklærede denne dagIndonesien for en “uafhængig, forenet, suveræn, retfærdig og blomstrende” republik. Der blev vedtaget en forfatning, der gav landets nye præsident, Sukarno stor magt. Holland havde dog ikke tænkt sig at slippe sin frugtbare koloni, så der blev indledt kampe de næste 4 år, der kun blev afbrudt af forhandlinger. Til sidst måtte Holland dog bøje sig.

1948 – Den afgørende vending fandt sted dette år, da det kom til et brud mellem PKI og resten af modstandsbevægelsen, efter at et PKI oprør mod republikken var blevet slået blodigt ned. USA havde lettere ved at anerkende den nye republik uden kommunistisk indflydelse.

1954 – Indonesien brød de sidste bånd til Holland.

1955 – Sukarno var blandt initiativtagerne til topmødet i Bandung, hvor grundstenen blev lagt til De Alliancefri Landes Bevægelse.

1964 – Småbønder og jordløse landarbejdere begyndte mange steder at besætte jord med støtte fra PKI og (især) den kommunistiske bondeorganisation BTI. Besættelserne førte mange steder på Java til alvorlige sammenstød mellem jordejere og fattigbønder, og ebbede i slutningen af 1964 ud. Dette blev optakten til det der kom til at ske i efteråret 1965.

1965 – 30. september. 7 højere officerer blev myrdet af en gruppe lavere officerer – givet med støtte fra dele af PKI. Det skulle være begyndelsen på en opstand mod den militære top, men oprøret blev knust efter få timer af generalmajor – senere general og præsident – Suharto. Begivenheden var signalet til en almen forfølgelse og massenedslagtning af virkelige og formodede kommunister. Omkring en 700.000 kommunister eller formodede kommunister blev på nogle få måneder dræbt, og 200.000 endte som politiske fanger. De fleste i landområderne på Java og Bali. Der var i vid udstrækning tale om hævnaktioner for jordbesættelserne året før. Samtidig var Sukarno ved at blive for nationalistisk for de udenlandske multinationale virksomheder. Olieproduktionen havde indtil da hvilet i hænderne på det britisk-hollandske selskab, Shell, men i 1965 besluttede Sukarno at nationalisere olien.

1965 – I kølvandet på massakren, der kostede 700.000 formodede eller egentlige kommunister livet, udviklede staten en legitimerings ideologi – den såkaldte Pancasila. Ifølge den er staten verdslig (ikke-religiøs), enhedsorienteret og modsætningsfri udadtil. PKI og alle andre venstrefløjsorganisationar blev forbudt, og Sukarno blev gradvis skubbet til side.

1966 – I marts måned overtog Suharto den reelle politiske magt, blev “fungerende præsident” i 1967 og egentlig præsident i 1968.

1970 Sukarno døde.

1973 – De to tilladte oppositionspartier frem til slutningen af 1990’erne var oprettet af regeringen (!). Det drejer sig om Det Forenede Parti for Udvikling (PPP), der er konservativt og islamisk. Endvidere drejer det sig om Indonesiens Demokratiske Parti (PDI), der organiserer kristne og traditionelle nationalistiske grupper fra Sukarnoperioden.

1975 – Suharto beordrede militæret til at invadere Østtimor, der netop havde løsrevet sig fra PortugalUSA’s præsident Gerald Ford besøgte Jakarta få timer før invasionen, og gav tilsyneladende sit samtykke til denne. Befolkningen i Østtimor tog ikke imod indoneserne som befriere, men derimod som kolonialister af en ny type. I stedet for at dæmme op for Indonesiens problemer blev disse forstærket som følge af østtimoresernes indædte modstand mod de nye koloniherrer.

1983 – 10. marts. Folkets Konsultative Forsamling valgte enstemmigt Suharto til en fjerde 5-årig mandatperiode som præsident trods den stigende modstand mod hans regering.

1990 – Partisanbevægelserne indledte bevægelsen Frit Aceh og Acehs Nationale Befrielsesbevægelse angreb i denne region af det nordlige Sumatra. Der findes desuden selvstændighedsbevægelser i Irian Jaya (OPM), samt Molukkerne.

1990’erne – I slutningen af 90’erne oprettedes det Nationale Opvågnings Parti (PKB) og det Nationale Mandat Parti (PAN). Indonesiens Kommunistiske Parti (PKI) var frem til militærkuppet i 1965 verdens tredjestørste kommunistparti. Det har siden måttet arbejde illegalt.

1991 – Sammenstødene forværredes mellem hæren og befrielsesbevægelserne i Aceh i det nordlige Sumatra, og militærets øverstkommanderende opfordrede samtidig til en fuldstændig udryddelse af partisanerne. I november beskød indonesiske soldater en tusindtallig demonstration i Dili, Østtimors hovedstad. 271 blev dræbt.

1992 – I marts måned indledte separatistgrupper en væbnet offensiv i provinsen Irian Jaya. Samtidig besluttede USA’s regering at fremsætte forslag i kongressen om en bevilling på 2,3 millioner US$ til træning af indonesiske officerer og sikkerhedsstyrker.

1996 – Det politiske klima blev stadig mere spændt, da der fremkom flere anklager om ulovlig berigelse af præsidentens familie og hans venner. Militæret betragtede de islamiske grupper, PDI og Sukarnoputri som de største trusler mod Suhartoregimet.

1997-1998 – I denne periodefra oktober 97 til marts 98 mistede 2 millioner mennesker deres arbejde. Efter flere måneders protester i kølvandet på fornyelsen af  Suhartos mandat, blev han i maj 1998 tvunget til at træde tilbage fra præsidentposten. Han blev erstattet af sin kronprins og vicepræsident, Bacharuddin Jusuf Habibie. Protesterne havde da kostet flere hundrede dræbte.

1998 – I oktober måned krævede voldelige studenterdemonstrationer overgang til demokrati og afsættelse af militærets øverstkommanderende, Wiranto. Studenterne fik hovedstaden under kontrol og i de følgende sammenstød med anti-demonstrations politi blev 5 studenter dræbt. Samme måned blev 2 civile dræbt i væbnede sammenstød mellem separatister og politi i Aceh provinsen i landets nordvestligste del, hvor militæret beskyldes for at gennemføre en lang række af overgreb på befolkningen.

1999 – På Borneo skærpedes de etniske konflikter mellem på den ene side den indfødte malayiske befolkning, dayakker og kinesere og på den anden tilflyttere fra resten af Indonesien.

I marts måned kostede sammenstødene 70 mennesker livet.

April. Hundreder af muslimer satte ild til et kristent forsamlingshus i Jakarta som hævn for eksplosionen af en moské i Ujung Pandang – sydøstasiens største.

I september måned sendte FN en australsk ledet fredsstyrke ind i Østtimor, de indonesiske styrker trak sig ud af landet, og dets overgang til selvstændighed kunne indledes.

Oktober – Præsidentvalget blev vundet af Abdurramán Wahid, der indtil da havde været formand for den muslimske organisation Nahdlatul Ulama.

2000 – Trods Wahids løfte om at bekæmpe den udstrakte korruption i landet, blev han hurtigt viklet ind i financielle skandaler, der i august måned fik parlamentet til at nedsætte en undersøgelseskommission. Den første skandale brød ud i maj, da præsidentens personlige massør havde modtaget 4,1 mio. dollars fra det nationale fødevareagentur. Den næste skandale drejede sig om en donation fra sultanen af Brunei til Wahid, som denne havde holdt hemmelig. De 2 skandaler blev i pressen døbt henholdsvis  Buloggate og Bruneigate. I begge tilfælde skulle pengene have været anvendt til humanitære programmer i Aceh, hvor oprøret fortsatte. Parlamentet fortsatte arbejdet med at stille Wahid for retten.

2001 – Februar. Man måtte opgive at stille Wahid for retten, efter at tusinder af hans støtter gik på gaden med støtte til ham og krav om Golkars opløsning.

Marts. Dayak folket i Kalimantan tog kontrollen over dele af provinsen. Det værste udbrud af vold i området siden 1997.

Maj. Wahid blev anklaget for korruption og inkompetence. Forud for afstemningen havde han skrevet til parlamentet og erklæret, at han nægtede at trække sig tilbage. Samtidig erklærede han landet i undtagelsestilstand, men denne opfordring blev hverken fulgt af politiet eller militæret. Højesteret erklærede efterfølgende opfordringen for forfatningstridig, og i juli fjernede parlamentet Wahid med 591 stemmer mod 0. Vicepræsidenten, Megawati Sukarnoputri overtog præsidentposten. Hun er datter af Sukarno.

2002 – I marts måned blev den tidligere præsidents søn,Tommy Suharto dømt for at have dræbt en højesteretsdommer, der havde dømt ham til fængsel for korruption. Iflg. analytikere var dommen en afgørende prøve for retsvæsenet, der stadig blev opfattet som følsomt overfor korruption.

I oktober måned døde over 180 personer – deriblandt 3 danskere – i et terrorattentat mod en natklub på ferieøen Bali. Samme dag eksploderede en anden bombe nær USA’s konsulat i Sanur uden dog at kræve ofre. Begge attentater blev fra starten tillagt det islamiske terrornetværk al-Qaeda. Regeringen gav pr. dekret politiet udstrakte beføjelser til at forfølge formodede terrorister.

I december måned undertegnede regeringen og Acehs Befrielsesfront (GAM) en fredsaftale i Geneve, der skulle afslutte 26 års vold.

2003 – I maj måned brød forhandlingerne imidlertid atter sammen, og regeringen indledte en omfattende militær offensiv i provinsen, der blev erklæret i militær undtagelsestilstand.

I august måned eksploderede en bombe ved et hotel i Jakarta og dræbte 15. Jemaah Islamiya (JI) formodedes at stå bag attentatet. JI blev oprettet i 1970, da præsident Suharto havde brug for støtte fra ekstreme islamister i sin kamp mod den “kommunistiske fare”.

I december måned offentliggjorde Human Rights Watch en rapport, der beskyldte Indonesien for overgreb mod civile, udenretslige henrettelser, arrestationer og voldelige angreb i regeringens kamp mod GAM Aceh. Samtidig kritiseredes regeringens “gardin af stilhed” over kampene, der skyldes at journalister formenes indrejsetilladelse til krigszonen. En uge senere blev 3 soldater idømt 20 måneders fængsel for at have slået bønder under angrebet på en landsby.

2004 – Jordskælvet Det Indiske Ocean var et undersøisk jordskælv udløst den 26. december 2004 klokken 00:58:53 UTC (klokken 01.58.50 dansk tid, klokken 7.58.50 lokal tid) med epicenter vest for øen Sumatra i Indonesien. Jordskælvet forårsagedes af subduktion og igangsatte en serie af ødelæggende tsunamier langs med kysten af de fleste landstrækninger, der grænser til det Det Indiske ocean, som dræbte mere end 225.000 mennesker i elleve lande og 130.000 forsvandt. Kystområder blev oversvømmede med bølger der var op til 30 meter høje. Det var især Aceh provinsen der blev ramt, og provinshovedstaden Banda Aceh blev stort set jævnet med jorden af den voldsomme flodbølge. Landsbyer i et bredt bælte ned langs kysten blev ligeledes skyllet bort af flodbølgen. Oprørsbevægelsen erklærede efterfølgende våbenhvile, for ikke at vanskeliggøre hjælpearbejdet, men den indonesiske hær brugte katastrofen som skjul til at optrappe sine angreb på oprørerne i provinsen. Det er en af de naturkatastrofer i historien med flest dræbte.

2005 – Marts. Et jordskælv ud for Sumatra kostede over 1000 personer livet. De fleste på øen Nias.

I august indgik regeringen og Aceh’s befrielsesbevægelse en fredsaftale, og i slutningen af måneden løslod regeringen omkring 1500 fanger knyttet til den væbnede kamp.

September. Både guvernøren i Sumatera UtaraRizal Nurdin og hans forgænger Raja Inal Siregar døde i et flystyrt.

2006 – Februar. Præsident Yudhoyono mødtes med sin modpart fra Østtimor  Xanana Gusmao til et topmøde, der banede vej for en normalisering af relationerne mellem de to lande. Det skete efter at en FN rapport omIndonesiens 25 års besættelse af Østtimor, gjorde de indonesiske sikkerhedsstyrker meddelagtige i 180.000 østtimoreseres død.

Maj. Et kraftigt jordskælv ramte Java og efterlod 6000 døde og 200.000 hjemløse.

2007 – En statsadvokat rejste i begyndelsen af året sag mod tidligere præsident Suharto for at have stjålet 440 mio. US$ fra uddannelsesfonde under sin 30 årige regeringstid.

10 Januar. Seks blev dræbt og over 20 personer blev såret, da to bomber sprængte med få timers mellemrum i de sydindoneisiske byer General Santos og Kidapawan. Bomberne, blev sprængt dagen før 16 asiatiske ledere skulle ankomme til et topmøde.

Februar. Flere dages kraftig regn har oversvømmet tre fjerdedele af Indonesiens hovedstad Jakarta. Op mod 30 mennesker er blevet dræbt, og flere end 340.000 har mistet deres hjem. Fattige rammes hårdest fordi vandmasserne har særligt voldomme konsekvenser, når de rammer en by som Jakarta, der er enormt tæt befolket, asfalteret og bebygget, og der mangler grønne områder. Jorden er voldsomt mættet. Byens fattigste indbyggere bliver presset til at flytte ud i de områder, der ligger lavest. Det er de områder, der bliver oversvømmet igen og igen. Dårlig byplanlægning er en af grundene til, at Jakarta er særlig udsat for oversvømmelser. Peder Dam fra Røde Kors siger: “Jordpriserne er skyhøje, og derfor bygger folk tæt og i mange lag for at hente investeringerne hjem. Det er enormt dyrt for regeringen at opkøbe jord til den nødvendige vandafledning“.

2008 – 27. januar. Den tidligere diktator i Indonesien, general Suharto, døde søndag på et hospital i landets hovedstad, Jakarta. Han blev 86 år gammel. Læs mere her.

2009 – 4. januar. En række jordskælv, hvor det kraftigste nåede 7,56 på Richter-skalaen, har ramt den nordlige kyst af Papua Indonesien. Den indonesiske regering oplyste, at mindst fire personer blev dræbt, og fem blev såret. Jordskælvet blev fulgt op af omkring ti efterskælv og sendte mini-tsunamier på omkring ti centimeter mod Japans kyst nord for Papua. Især byen Manokwari i det vestlige Papua blev hårdt ramt. Det var her, de fire personer blev dræbt, da to hoteller kollapsede. Taiwan blev tidligere på dagen ramt af et moderat jordskælv på 5,1 Richter, men der er ingen meldinger om tilskadekomne. Næsten samtidig ramte et jordskælv på 5,9 Richter den nordøstlige del af Afghanistan. Heller ikke her skulle der være tilskadekomne.

37 Seværdigheder fra Indonesien

Besakih – templet over dem alle (Bali)
Besakih er Balis modertempel, det helligste af alle templer. Ikke mærkeligt at det ligger på Gunung Agungs skråninger. Hér findes tre hovedtempler dedikeret til Shiva, Brahma og Wishnu – den hinduistiske treenighed. For balinesere er et besøg til Besakis en pilgrimsfærd.

Candidasa – en gammel fiskerby (Bali)
Denne gamle fiskerby i det østlige Bali har en dejlig tilbagelænet atmosfære, og ligger tæt på en række seværdigheder. 

Goa Gajah – elefantgudens hule (Bali)
Hulen er opført til ære for hindu-guden Ganesh. Stedet menes oprindeligt at være opført som et kloster i det 11. århundrede. På stedet er der også en slags swimmingpool, der måske er blevet brugt som renselse før religiøse ceremonier.

Gunung Batur – besøg en aktiv vulkan (Bali)
Gunung Batur er det naturlige valg, hvis man vil besøge en af Balis vulkaner. Den er let at bestige, opstigningen gøres om morgenen inden solopgang, og det er en fantastisk udsigt fra toppen. Der er dog mange turister og dermed også mange, der vil snyde dig.

Kuta – Balis turistcentrum (Bali)
Kuta er turistbyen på både godt og ondt. Det finder man denne unge australier med surfsbrættet sammen med backpackers fra hele verden, som slapper af og nyder strand, vand og øl. Det er da heller ikke uden grund, eftersom Kuta er et billigt sted at feste. Byen er dog ikke vidre balinesisk.

  

Lovina – delfiner og sort sand (Bali)
Lovina, som er blevet er hotspot for backpackers, er kendt for sine strande med sort vulkansk sand og gode muligheder for at se delfiner. Både mad og overnatning er billig, specielt udenfor turistsæsonen. 

 

Nusa Dua – hvide strande med kokosnødspalmer (Bali)
Luxusferiestedet Nusa Dua byder på hvide strande overdækket af kokosnødspalmer. Lige nord for stranden er der gode muligheder for parasailing (faldskærm efter båd). 

Sangeh – de hellige aber (Bali)
Sangeh er en hellig “monkey forest”, der som navnet siger huser aber. Og der er mange af dem – det er klogest at holde sig lidt på afstand af dem, da de godt kan blive lidt aggressive. I Sangeh findes desuden to templer, samt muskatnøddetræer i hobetal.

Sanur – hvide strande og templer (Bali)
Grundet det omkredsende rev er vandet roligt ved Sanur, og er derfor idéelt til snorklere og svømmere. Kort fra stranden finder man en række balinesiske templer. 

Tampak Siring (Bali)
I Tampaksiring findes en hellig helbredende kilde, hvorved templet Pura Tirta Empul (ca. 1.000 år gammelt) er opført.

Tanah Lot – postkorttemplet (Bali)
Tanah Lot er måske Balis mest fotograferede tempel. Templet er opført i det 16. århundrede på en klippe omgivet af vand. Tanah Lot tager sig bedst ud sen eftermiddag, hvor templet står som en malerisk silhouett. 

Tenganan – vævernes by (Bali)
Tenganan der ligger i nærheden af strandbyen Candidasa, har igennem århundrede været delvist isolerede fra resten af verden. Her eksisterer stadige rituelle danse og skikke. Byen er desuden kendt for “dobbelt ikat”-væveteknikken, der giver tekstiler af meget høj kvalitet. Tenganan er ligesom Trunyan en Bali Aga-landsby, hvor man altid bør føre sig diskret frem.

Ubud – den rolige kunstby (Bali)
Er man til balinesiske kunstværker, er Ubud virkeligt stedet man skal besøge. Byen ligger imellem jade-grønne rismarker og smukke skove, med røde og orange orkideer. Byen er et af de sjældne steder i verden, hvor det er en fordel at ankomme stresset! Byen er simpelthen indbegrebet af fred og ro, her vil man hurtigt føle sig totalt afslappet. 

Det gamle Jakarta (Indonesien)
I området Old Batavia, findes huse fra det 18. århundrede. Her bliver huse og gaderne gradvist restaureret. Et andet sight er kirken Gereja Sion, hvilket er den ældste i byen.

Det indonesiske Nationalmuseum (Indonesien)
For museumsfreaks er Indonesian National Museum et godt bud med sin store samling af genstande fra Indonesiens mange kulturelle lag og etniske grupper.

Hulu Sungai Tourist Resort (Indonesien)
Hulu Sungai er et gigantisk område i den sydlige del af Kalimantan. Med sumpe og smukke bjergrige områder mod øst.

Loksado (Indonesien)
Loksado findes i South Hulu Sungai distrikt, hvis hovedstad er Kandangan. Området ligger ca. 3 timer i bil fra Banjarmasin. Her er gode muligheder for trekking og lettere bjergbestigning. Desuden er det et godt sted at komme i kontakt med lokalbefolkningen.

Lovina – delfiner og sort sand (Indonesien)
Lovina, som er blevet er hotspot for backpackers, er kendt for sine strande med sort vulkansk sand og gode muligheder for at se delfiner. Både mad og overnatning er billig, specielt udenfor turistsæsonen. 

Mount Merapi (Indonesien)
Vulkanen Merapi er en anden mulighed for en tur til naturskønne omgivelser. Vulkanen er stdig aktiv og har været i udbrud flere gange gennem de senere år. 

Prambanan (Indonesien)
Prambanan ligger 13 km fra Yogyakarta, og er et hindu-tempelkompleksopført for at ære guderne og treenigheden Shiva, Brahma og Vishnu. Templerne leverer undertiden den perfekte kullisse for opførelser af de dramatiske og medrivende Ramayana balletter, hvor tilskuerne kan se flere hundrede optrædende – være det sig sangere, dansere eller musikere. 

River Rafting fra Loksado (Indonesien)
Når man alligevel skal tilbage fra Loksado er det brugt at rafte en del af vejen ad Amandit-floden. Man kan også trekke tilbage til Kandangan, hvilket typisk tager 8-10 timer. 

 

Samarinda (Indonesien)
Ligger på østkysten, et et godt udgangspunkt for ture med longboats til flodlandsbyer, såsom Tanjung Isuy, Muara Muntai og Melak (med en stor orkide-skov).

Sultanpaladset – Kraton (Indonesien)
En hovedattraktion i selve Yogya er Sultanpaladset Kraton, der blev opført i det 18. århundrede. Mod entre kan man se på de fine gemakker; et udmærket tidsfordriv til et par ledige timer. Her kan man også besøge Taman Sari, som også kaldes “vandslottet”.

 

Mount Bromo (Java)
Vi du opleve noget der mest af alt ligner et månelandskab? Så er Mount Bromo på Øst-Java sagen. Bromo er del af nationalparken Bromo Tengger Semeru, der strækker sig over ca. 800 km2. Bromo er stadig særdeles aktiv. Der er mulighed for udflugter på hesteryg til kraterkanten.
Mount_Bromo_panorama

Flower Island (Kalimantan)
Ligger i Barito-floden, og er et fredet skovområde. Her findes mange aber, der kun eksisterer på Borneo. Deriblandt næseaben. Kaget Island er en anden ø i floden, der bestemt er et besøg værd. 

Afslapning på Gili-øerne (Lombok med Gili øerne)
Disse tre perler – Air, Meno og Trawangan – i det blå hav i det nordvestlige hjørne af Lombok har igennem snart mange år tiltrukket backpackere og andet godtfolk. I starten var der ingen elektricitet på øerne; men udviklingen har nået til øerne; på ondt og godt. På Gili slapper man af, solbader, snorkler, hygger sig med rejsevennerne. That’s it!

Vulkanen Gunung Rinjani (Lombok med Gili øerne)
Gunung Rinjani er med sine 3.726 m det højeste bjerg på Lombok, og den aktive vulkan var sidst i udbrud i 1995. Det er muligt at trekke op ad bjerget; typisk kan man arrangere treks med en varighed på 4 dage. 

Væverierne i Sukarara og omegn (Lombok med Gili øerne)
Væverierne ved vestkysten, er centeret for vævning af tekstiler og fletning af kurve. Desuden findes her specielle stenhuse. Væveteknikken kan studeres, og der er naturligvis en masser til salg. 

Keli Mutu – på Flores (Nusa Tenggara)
Mount Keli Mutu er måske landets mest spændende naturfænomen. Det helt fantastiske er de tre kratersøer, hvis skarpe farver ændrer sig konstant. Lidt som farverne på en malers palet. Mineraler menes at være ansvarlige for farvespillet.

Komodo – dragernes ø (Nusa Tenggara)
Øen Komodos hovedattraktion er ubestrideligt de såkaldte Komodo-varaner, som faktisk kan være ret aggressive. Desuden findes der lignende varaner på øen Rinca og på den vestlige del af Flores.

Dykning og snorkling ved Togian øerne (Sulawesi)
Ved Togianøerne i det nordlige Sulawesi finder du nogle af verdens bedste snorkel og dykkerområder. Her er flere forskellige slags rev og mange faverige fisk.

Rantepao (Sulawesi)
Lille, men spændende by, der tiltrækker mange turister takket være kulturen, hvoraf ceremonierne udgør et vigtigt trækplaster.

Torajaland (Sulawesi)
Kendes som “de himmelske kongers land”. Her er folket kendt for deres rigt udsmykkede huse, samt for at begrave deres døde i lodrette klippesider. Begravelser, der først sker efter lange og indviklede ceremonier. 

 

Bohorok Orang-Utan Rehabilitation Center (Sumatra)
I dette center arbejder man med den beundringværdige opgave, at træne orangutanger der har været i fangenskab til at klare sig selv i naturen. Der er mulighed for at se orangutangerne blive fodret og for at se video om centrets arbejde.

 

Gunung Leuser National Park (Sumatra)
En af verdens største nationalparker – beliggende i det nordlige område. Parken inkluderer et rehabiliteringscenter for orangutanger. Området, der starter ved Bukit Lawang og udgør omkring 10.000 km2, byder på gode muligheder for junglevandring krydret med synet af de smukke orangutanger. Og resten af dyrelivet: 320 fuglearter, 176 pattedyrsarter, 194 forskellige krybdyr, og 52 paddearter. Plantelivet er endnu mere omfangsrigt.

 

Lake Toba (Sumatra)
Lake Toba er en af de helt store magneter. Toba-søen er den største sø i hele Sydøstasien, og er faktisk et enormt vulkankrater fyldt med vand. I søen, der ligger 176 km fra Medan, ligger øen Samosir fint placeret. Samosir er hvor rejsende bor, alt imens de kan nyde naturen og de specielle Batak-huse, der ligger spredt ud over hele øen.

Siberut øen (Sumatra)
De eventyrlystne kan med fordel besøge Siberut Island, hvor det oprindelige Mentanavi-folk stadig kan opleves. Alt på øen er meget primitivt, men et besøg på øen er absolut en oplevelse værd.

Borobodur – Her bor Buddha (Yogyakarta)
40 km vest for Yogyakarta ligger Indonesiens største attraktion, det kæmpestore Buddhistiske tempelkompleks Borobodur. Her finder man utallige flot udskårne stenrelieffer, samt Buddha-figurer i massevis. Borobodur er et meget stemningsfuldt sted – især ved daggry – og skal simpelthen opleves hvis man alligevel er i Yogyakarta.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.