Irak

Irak er et land i Asien. Det har grænse til Tyrkiet i nord, Syrien i nord-vest, Jordan i vest, Saudi-Arabien og Kuwait i syd og Iran i øst. Landet er efterfølgeren til det gamle Mesopotamien. Hovedstaden og største by er Bagdad. Landet har officielt verdens fjerdestørste beviste oliereserver (2005). Irak sælger cirka 2.5 milloner tønder olie hver dag (2011).

Det frugtbare område Mesopotamien mellem floderne Eufrat og Tigris, har bragt os nogle af verdens ældste civilisationer, såsom sumererne,  babylonerne og assyrerne. Det var i lang tid en del af Persien, men i 656 blev det erobret af araberne, og i 762 flyttede kalifatet til den nye by Bagdad (tæt på det gamle Babylon). Denne by forblev centrum for den arabiske verden indtil den blev inkluderet i det Osmanniske Rige i 1534. I 1915 besatte britiske tropper Irak, og det endte med uafhængighed i 1932.

TIDSLINJE:

12.000 år FVT – Hunde tæmmes i Irak.

8000 år FVT – Agerbrug opfindes i det nordlige Irak, samtidig dyrkes kartofler i Peru og ris i Sydøstasien. De første byer anlægges.

ca. 6500-3800 FVT – Ubaidperioden. Folket der kom ind i Mesopotamien, begyndte at udvikle landet. Det var et tidligt Eufrat-folk, som ikke talte semitisk (dvs hverken hebraisk eller arabisk). De kaldes Ubadierne efter landsbyen Al- Ubaid. De vigtigste ting de formåede var: Afvanding af marker så de kunne blive brugt i landbruget, de udviklede handel, etablerede industrier bl.a.: vævning og skindsystuer, og de fandt ud af at bearbejde metal, lave murværk og keramik.

ca. 5400 FVT – Eridu grundlægges ifølge sumerisk mytologi, og den sumeriske kongeliste fortæller at det er den første by i verden. Der findes en sumersk myte meget lig den om
Babylontårnet, kaldet “Enmerkar and the Lord of Aratta” på engelsk. Det er en legendefortælling om en række konflikter mellem Emmerkar, kongen af Unug-Kulaba (Uruk) og en ukendt konge af Aratta (muligvis fra det moderne Iran eller Armenien)

ca. 5000 FVT – siden 5000 FVT har der været byer og paladser fra skiftende kulturer. Den første velkendte kultur var den sumeriske, der omfattede bl.a. Ur-kulturen og Uruk-kulturen. Arkæologiske udgravninger har påvist endnu ældre kulturer, men sumererne kendes som den ældste veldokumenterede civilisation.

3500 FVT – Hjulet opfindes i Irak (et pottemagerhjul).

3500 år FVT – Sumererne i Irak opfinder skrivekunsten. Verdens første skriftsprog
opstod i Uruk (af sumererne), og hermed træder dette samfund ind i historien. I starten var skriften en ren billedskrift, der blev brugt til at lette regnskabsføringen. Efterhånden udviklede den sig til at blive brugt til lærde udfoldelser, og tegnene udviklede sig til  kileskrift, der blev opfundet i det sydlige Babylonien i 3100 FVT. Kileskriften var mest udbredt i Mesopotamien, hvor den først døde ud ca. 100 EVT. I hele perioden fra ca. 3400 FVT. til 100 EVT. blev de oprindelige billeder efterhånden mere og mere stiliserede og antallet af tegn varierede betydeligt.

3300 år FVT – Hjulet opfindes i Irak.

2800-2350 FVT – Den tidlige dynastiske periode. En begivenhedsrig tid, hvor bl.a. sagnhelten Gilgamesh med al sandsynlighed var konge af Uruk.

2700 FVT – Nippur bliver grundlagt af kong Emmebaragesi, der hersker over Sumer. Nippur bliver det centrale kulturelle og religiøse centrum af Sumer. Byen blev genopdaget i 1851 af Sir Austen Henry Layard.

2334-2200 FVT – Det akkadiske imperium.

2279 FVT – kongen af Akkad og Sumer (2334-2279), Sargon den Store, døde på toppen af sin magt. Eftertiden husker ham som en stor og mægtig hersker, der forenede Akkad og Sumer og erobrede mange selvstændige og rige bystater inden for de respektive områder. En af de historier om hans oprindelse, ligner meget fortællingen om Moses, der også blev sendt ned ad Eufrat-floden i en sivbåd, blev reddet af en gartner og til sidst konge af Akkad. Han grundlagde Akkad i 2334 og Akkad-dynastiet. Se billede her af hans rige.

2112-2004 FVT – Ur-IIIimperiet.

2095 FVT – Oldtidskongen i Mesopotamien, Ur-Nammu, herskede fra 2113-2095 FVT. Han grundlagde Ur-III-riget og kendes bedst for det store antal tempeltårne, zigurater, som han lod opføre rundt omkring i Mesopotamien (inklusivt denne). Han døde under kampene mod gutæerne, et oldtidsfolk bosat i bjergene nordøst for Mesopotamien. De medvirkede til at bringe det akkadiske imperium til fald ca. 2150 FVT, blev fordrevet af Utuhegal, kongen af Uruk i 2110 FVT, og derefter kun meget sporadiske efterretninger om dem.

2004 FVT – Ur lå udhungret hen med tilsaltede marker og ventede på skibslæs med korn fra nord, da elamitterne fra naboriget Elam i øst greb chancen. De udplyndrede hovedstaden totalt og førte Kong Ibbi-Sin (2028-2004 f.Kr.) bort til Elam som krigsfange. Elamitterne var et gammelt Kongerige, som bredte sig fra det sydvestlige Iran til øst for Tigrisfloden og nord for den Persiske Golf.

2000 FVT – Undersøgelser i 2011 afslørede at området omkring Ur blev hårdt ramt af tørke fra 2200-2000 FVT. Befolkningen faldt med 93%. Ur blev opgivet to gange af nomader i denne periode. I slutningen af tørken uddøde det sumeriske sprog. Læs mere her.

2000 FVT – Assyrien blev grundlagt i det nordlige Irak opkaldt efter guden Assur. De første udgravninger af assyriske ruinhøje fandt sted i 1830-40’erne i byerne Nineve,
Khorsabad og Nimrud, hvilket bl.a tjente datidens kolonialisters markering i Orienten.

1900 FVT – En semitisk stamme erobrer det meste af Mesopotamien og stiller op med deres konger.

1894 FVT – Babylon blev grundlagt af Amorite-dynastiet, folk fra oldtidens Syrien.

1800-1595 FVT – Den oldbabylonske periode.

1800 FVT – Byen Nineveh omtales på dette tidspunkt som en by med et vigtigt tilbedelsessted for Ishtar. For mange er byen måske nok bedst kendt som den by, hvortil Gud ifølge Jonas’ bog i Det Gamle Testamente (kap. 3 v. 4.) blev sendt for at forkynde dom over den ugudelige by.

1792-1750 FVT – Hammurabi var den 6. konge i Babylonien. Han erobrede Sumer og
Akkad og gjorde en ende på det sumeriske Isin-dynasti. Dermed blev han den første hersker i det mesopotamiske oldtidsrige, Babylonien. Efter Hammurabis død kollapsede det babylonske imperium under militært pres fra hittitterne. Hammurabi er kendt som en af de allertidligste lovgivere med hans lovsamling Hammurabis lov.

1500-1100 FVT – Den middelbabylonske og middelassyriske periode.

883-612 FVT – Det nyassyriske imperium. Fik under konger som Sargon IISankeribog Assurbanipal skabt det største imperium som verden hidtil havde set. Den egentlige grundlægger af imperiet var Assurnasirpal, men det var under kongerneTiglath-Pileser III og Sargon II, at det assyriske imperium for alvor blev skabt. Den sidste store konge, Assurbanipal, herskede over et rige der strakte sig fra det vestlige Iran til det centrale Ægypten, og nordpå til det sydlige Tyrkiet. I hans palads i Nineveh fandt arkæologer et enormt bibliotek af kileskrifttavler, der danner rammen for meget af den nutidige viden om akkadisk litteratur og videnskab, og har været et af oldtidens første og største biblioteker af sin art.

626-539 FVT – Det nybabylonske imperium. En af dette imperiums største konger,Nebuchadnezzar II, indtog i 597 f. Kr. Jerusalem og deporterede i de følgende år store dele af den judæiske befolkning. I 539 indtog perserkongen Kyros II imperiets hovedstad Babylon, og bragte det nybabylonske imperium til fald.

o.600 FVT – Babylons hængende haver var et haveanlæg i Babylon i det nuværende Irak. De tilskrives Nebukadnesar II som skal have bygget dem. De er beskrevet i overstrømmende vendinger af flere græske historikere som Strabon og Diodorus Siculus, med derudover er er der ikke nogen håndfaste beviser om deres eksistens. Faktisk omtales haverne ikke i nogen babylonske kilder selvom der findes beretninger om kongens palads. Herodot beskrev Babylons bymure og Babelstårnet, og hans beretninger er blevet delvis bakket op af arkæologiske fund; men Herodot nævner ikke haverne med et ord. Udgravninger i Babylon har givet visse fund, men endnu ikke noget som kan forklare eller retfærdiggøre de fortællinger der knyttes til haverne.

593 FVT – Ezekiels hjul. Ud af alle de “ufo tilfælde” der kan læses i Biblen, er Ezekiel mest nævnt.

I det Gamle Testamente, i Ezekiel 1:4-28, kan vi læse en drabelig beretning om flammende ild, funklende hvidguld og hjul i hjul. Om menneskelignende væsner, lyde som buldrende hære og sære øjne. Ezekiel er et udmærket eksempel på en form for dommedags-skriverier, som var meget almindelige i det Hellig Land i århundrederne før og efter vores tidsregning. De kendetegner både Daniels kapitel 2 samt 7 og Johannes-åbenbaringen. Men en del ufo-etusiaster mener, at Ezekiel så og beskrev en flyvende tallerken og de rummænd, som steg ud af den. At han ordret gengav noget, der skete i virkeligheden. Men dommedags-skrifter er lige så svære at tolke, som Nostradamus profetier, for sproget er symbolsk og billedligt. Så selvom den gode Ezekiel prøvede at forklare, at ”hjul i hjul” er som regnbuen eller ”hans stråleglans”, altså Guds, så er beretningen åben for fortolkning. (kilde)

400 år FVT – Babylonierne begynder at lave horoskoper, som skulle kunne sige noget om et menneskes liv, baseret på planeternes stilling. Læs mere om Babylon på Wikipedia.

1922-28 – I denne periode fandt Sir Leonard Woolley bl.a. de såkaldte kongegrave i Ur. Wooley blev belønnet for sit eksemplariske og disciplineret arkæologiske arbejde i 1935. Det var også ham, der foreslog at den syndflod beskrevet i Første Mosesbog var lokal, efter at have fundet spor efter oversvømmelser i Ur, der var 644 km lang og 160 km bred. For de lokale føltes det helt sikkert som “hele verden”.

1980’erne – Irak indledte en længerevarende krig d. 22. september 1980 med nabolandet Iran, der varede frem til 20. august 1988. Parallelt med krigen mod Iran gennemførte Saddam Hussein en nådesløs undertrykkelse af en mulig intern opposition. Shiitiske religiøse ledere, som nægtede at underkaste sig, blev brutalt myrdet. Mange tusinde blev arresteret og tortureret. Særlig brutalitet blev brugt mod kurderne i det nordlige Irak. Den såkaldte al Anfal-kampagne omfattede fysisk udslettelse af mange tusinde landsbyer og massakrer på hundredetusinder af mennesker. Efter al Anfal-kampagnen menes det, at 182.000 mennesker er forsvundet. Flest, overvejende mænd, blev henrettet i ørkener i vest- og sydvestirak. Jordiske rester af kvinder og børn er også blevet fundet i massegrave.

1988 – 16/17. marts – Halabja (kurdisk by i nordirak) blev angrebet med flere typer giftgas. Angrebet er det største gasangreb mod civilbefolkning i verdens historien, som resulterede i omkring 5000 døde og mange tusinde med alvorlige kemiske skader. Efter golfkrigen blev titusinder af soldater og civile fra bl.a. Basra, Al-Hillah og de kurdiske områder dræbt og senere fundet i massegrave.

1990 – 2. august. Golfkrigen var en konflikt mellem en 34 lande stor amerikanskledet koalition med mandat fra FN og Irak ledet af Saddam Hussein, der invaderede Kuwait. Ofte bruges Operation Desert Storm, USA’s militære navn for selve angrebsfasen, om krigen. Krigen sluttede 28. februar 1991.

1991 – 17. januar. FN-allierede styrker indleder Operation Ørkenstorm mod Irak, der har holdt Kuwait besat siden august 1990. 2.500 jager- og bombefly kaster 18.000 tons bomber mod blandt andet Iraks hovedstad Bagdad. Den 18. januar affyrer Irak missiler mod Israel. Det er en reaktion på de allieredes omfattende bombeangreb mod Irak natten før.

2003 – 20. marts. USA indleder et missilangreb på Irak klokken 3.30 dansk tid. Det er halvanden time efter udløbet af fristen til præsident Saddam Hussein. Invasionen af Irak er begyndt. Den 9. april rykker amerikanske tropper under spredt modstand ind i Iraks hovedstad Bagdad, og bliver modtaget af indbyggerne som befriere. En ti meter høj statue af Saddam Hussein bliver væltet som en symbolsk handling. Den 14. april rykker amerikanske og britiske tropper rykker under spredt modstand ind i Saddam Husseins føde­by og tidligere magtbase Tikrit. Alle Iraks betydelige byer er nu under kontrol.

Den amerikanske præsident George W. Bush proklamerede den 1. maj, at Irak-krigen var overstået. I forlængelse af det besluttede Folketinget at sende omkring 370 mand afsted som Danmarks militære bidrag til en international sikringsstyrke i Irak. i juli/august blev yderligere 42 soldater indsat.

Den 6. juni var  Dancon/Irak en dansk hærstyrke på 500 mænd og kvinder fordelt på 8 skiftende hold. Den 12. juni 2003 overtog de danske soldater formelt kontrollen med området Al Qurnah fra de britiske soldater. Al Quarnah regnes ifølge lokale legender for at være indgangen til den bibelske Edens Have. En af hovedkvarterets første lejre hed derfor også “Camp Eden” (9km nordvest for A-Qurnah), “Camp Yggdrasil” (15 km vest for Basra) og den sidste “Cimic-House” (tidligere Ba’ath Party bygning i byen).

Den 13. december blev Saddam Hussein fanget i Tikrit, hvor han gemte sig i en underjordisk hule.

2004 – 22. februar – Berlingske Tidende citerer en anonym kilde i Forsvaret Efterretningstjeneste for at sige, at efterretningstjenestens rapporter om Irak nærmest var afskrift af amerikanske og britiske rapporter og blev brugt som et gummistempel for invasionen. Kilden viser sig at være major af reserven Frank Søholm Grevil, der senere dømmes 6 måneders ubetinget fængsel for at have viderebragt fortrolige oplysninger.

Den 2. august skriver pressen, at den danske efterretningsofficer Annemette Hommel er blevet hjemsendt på baggrund af anklager om mishandling i forbindelse med afhøringen af irakere.

2004 – september – Camp Danevang blev oprettet af resterne fra Camp Eden der var blevet lukket ned. Danevang blev oprettet ved den britiske Shaiba Logistics Base iBasra. Dens ansvarsområde dækkede et område på størrelse med Fyn. Det danske troppekontingent, DANCON, omfattede også 53 litauiske soldater. Basen blev lukket ned og overgivet til irakerne i marts 2007 og overflyttet til Camp Einherjer på den britiske Basra Air Station, vest for Basra.

2004 – 8. november – Den amerikanske besættelsesmagt iværksatte en operation mod Fallujah for at rense byen for oprørere.

Den 2. juli blev Saddam Husseins sønner Uday Hussein og Qusay Hussein dræbt i Mosul, og byen har siden været præget af konfrontationer mellem irakiske oprørere og amerikanske tropper.

2005 – maj – Slaget i Qurnah. Irakiske oprører forsøgte at overtage kontrollen i Al-Qurna fra danskerne, litauerne og britiske soldater. Sergent Ole Gretlund fik The Defence Medal for at have reddet livet på flere litauiske soldater.

2006 – Den 12.  januar tiltales Annemette Hommel efter den militære straffelovs paragraf 15 for pligtforsømmelse. Efter at være dømt delvist skyldig i Københavns Byret frifindes Annemette Hommel ved en efterfølgende ankesag i Østre Landsret.

2006 – 30. december – Saddam Hussein blev henrettet ved hængning kl. 05:57 lokal tid i Bagdad.

2007 – 20. juli – De danske soldater kører på en sidste patrulje. Herefter bliver de trukket hjem i løbet af august måned. Forud er gået fire års miltærtilstedeværelse i Irak, der indtil juli 2007 har kostet otte danske soldater livet og mere end to milliarder kroner i udgifter til soldater og genopbygning.

Den 29. juli – Mens den danske bataljon i Irak er på vej hjem, er Flyvevåbnet på vej til Irak. 4 helikoptere og ca. 50 mand fra Flyvevåbnet er ankommet til Basra, hvor de i løbet af de næste 5 måneder skal støtte de britiske og irakiske styrker med observationer fra luften. Helikopter bidraget skal være i Irak indtil udgangen af 2007. Se her DR’s temaside om krigen i Irak.

Stor oversvømmelse i Noas hjemegn
“…himlens vinduer blev åbnet, og regnen faldt over jorden i fyrre dage og fyrre nætter.” I Første Mosesbog fortælles om, hvordan Gud straffer menneskene med en syndflod, som drukner alt levende på jorden. De eneste der undslipper, er Noa og hans familie, som bliver advaret af Gud, og som på hans råd bygger et skib med plads til et par af alle dyrearter. Da vandet lidt efter lidt synker, begynder jorden atter at blive befolket af deres efterkommere. Der findes faktisk bevis på, at en kæmpestor oversvømmelse har fundet sted i Noas hjemegn, i området mellem Eufrat og Tigris i det nuværende Irak. Ved arkæologiske udgravninger i 1920’erne fandt man i 12 meters dybde et to og en halv meter tykt lag mudder, helt uden arkæologiske fund. Derunder fandt man kulturlag fra endnu ældre civilisationer. Den eneste forklaring er, at vældige vandmasser har dækket området. Selvom oversvømmelsen ikke, som Biblen påstår, druknede “hele verden” må de, som blev ramt af den, have oplevet det på den måde. (Alt Om Historie 8/2008)

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.