Iran

Iran, officielt Den islamiske republik Iran, tidligere kendt under navnet Persien, er et land i Mellemøsten. Iran grænser op til Pakistan og Afghanistan i øst,  Turkmenistan,  Aserbajdsjan og Armenien i nord og Tyrkiet og Irak i vest. Iran har en kystlinje, der i nord går langs det Kaspiske Havog i Syd langs den Persiske Bugt og Omanbugten. 

Irans landskab er præget af stejle bjergkæder, der separerer de forskellige plateauer fra hinanden. De tæt befolkede vestlige dele af landet er samtidig de mest bjergrige, med bjergkæder som Zagros bjergene og Alborz bjergene. Sidstnævnte er også stedet, hvor Irans højeste punkt findes:Damavand på 5607 meter. Den østlige del af landet består hovedsageligt af ubeboede ørkenområder. 

De eneste store, sammenhængende sletter findes langs kysten mod det Kaspiske hav og ved den nordlige ende afden Persiske Bugt, hvor Irans grænse går ved udløbet tilArvand-floden (Shatt al-Arab). Mindre, usammenhængende sletter findes langs kysten til den Persiske Bugt,Hormuzstrædetog Omanbugten. Det iranske klima er hovedsageligt tørt eller halvtørt, men subtropisk langs kysten til det Kaspiske hav. Klimaet giver varme somre og kolde vintre. Iran er anset for at være en af de 15 nationer, der udgør “menneskehedens vugge”. 

Iran er OPECsnæststørste olieproducent og er i besiddelse af verdens tredjestørste beviste oliereserver. Landet har også verdens næststørste naturgas-reserver (efter Rusland). 

Som det er tilfældet med alle andre antikke civilisationer, er kulturen samlingspunktet og hjertet for den iranske civilisation. Kunsten, musikken, arkitekturen, digtningen, filosofien, traditionerne og ideologien er der der gør iraneren til en stolt verdensborger. Iranere mener at det er deres kultur der er grunden til at deres civilisation har kunnet overleve gennem tusinder af år, hvor de har været udsat for en lang række katastrofer. 

Der er en risiko for terrorangreb i Iran, hvorfor der generelt bør udvises stor agtpågivenhed under rejse i landet. Ud over den generelle terrortrussel i landet er der, som følge af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus påDanmark, en risiko for, at terrorangreb kan blive rettet direkte mod danskere i landet. Det gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske. Rejser i grænseområderne til Pakistan,
Afghanistan og Irak (især Ilam- og Khuzestan-provinser) frarådes pga. risikoen for terrorhandlinger og kriminalitet, herunder kidnapninger. 

TIDSLINJE:

6000 FVT – Udgravninger identificerede eksistensen af bopladser i Teheran.

6.århundrede FVT – Iran kan spore sin nationale oprindelse tilbage til Persien, (afledt fra Persis, det antikke græske navnet for Iran) der dukkede op under akamenidenernes dynasti. Det var et meget stort imperium, som kontrollerede et område fra det nordvestlige Indien til Hellas. Perserne blev besejret af Alexander den Store efter tre forsøg. Kort tid efter genvandt Persien imidlertid sin uafhængighed i form af Partherriget og sasanidenes imperium.

7. århundrede – Sasaniderne blev besejret af islamiske arabiske styrker, som senere blev fulgt af seljukkene, mongolerne og Timur Lenk.

16. århundrede – Persien blev igen uafhængigt i form af safavide-dynastiet og andre linjer af konger eller shaher.

1795 – Teheran blev hovedstad i Persien, da Qajar-kongen Agha Mohammad Khan blev kronet i byen.

1879 – UFO MYTE: To meget store ”hjul” ses spinde langsomt i luften og langsomt nærme sig overfladen på havet i den Persiske Golf den 15. maj. Formodet diameter: 40 m. Distancen mellem objekterne: 150 m. Hastighed: 80 km/t. Varighed: 35 min. Vidnerne var ombord skibet ”Vultur”.

1935 – 22. marts. Landet Persien ændrer navn til Iran.

1943 – Teherankonferencen var et møde mellem Josef StalinFranklin Delano Roosevelt og Winston Churchill fra 28. november til 1. december, som fandt sted i Teheran. Det var den første krigskonference mellem de tre magter, hvor Stalin var til stede.

1953 Irans statsminister Muhammed Mossadegh, som var blevet valgt til parlamentet i 1923, og som havde været statsminister siden 1951, blev fjernet fra magten ved et komplot der var iscenesat af de britiske og amerikanske efterretningstjenester (“Operation Ajax“), demokratiet blev afskaffet og shahen Mohammad Reza Pahlavi blev enehersker. Med stærk støtte fra USA og Storbritannien fortsatte shahen moderniseringen af den iranske industri, men forsømte samtidig at give befolkningen almindelige frihedsrettigheder.

1958 Iran bliver medlem af Det Internationale Atomenergigentur (IAEA)

1971 – Bygget for at ære 2500 århundrede jubilæum for det Persiske Imperie, er “Porten til Iran”, symbol for TeheranAzadi tårnet er 50 meter højt, og komplet dækket med marmor. I dag er tårnet i dårlig stand som følge af misligholdelse, elendige reparationer og vandskader. Se billede her.

1974 Iran underskriver og ratificerer Safeguard-aftalen (om IAEA’s ret til at inspicere)

1979 – Ayatollah Khomeini vender i februar tilbage til Iran efter 14 år i eksil i Frankrig efter modstand mod regimet. I april bliver Iran erklæret for en islamisk republik efter en folkeafstemning.

1979 – Mohammad Reza Pahlavis autoritære styre, som stod bag systematisk tortur og andre brud på menneskerettighederne, førte til den iranske revolution, der betød at hans regime blev fjernet fra magten. Efter mere end et års politisk kamp mellem flere forskellige politiske grupper, blev en islamisk republik etableret under Ayatollah Khomeini.

1980 Iran blev angrebet af nabolandet Irak og den efterfølgende Iran-Irak krig fortsatte indtil 1988. I de seneste år har den delvist demokratiske politiske struktur, ført til at mange reformvenlige politikere er blevet valgt, inklusive den tidligere præsident Mohammad Khatami. Kampen mellem reformister og konservative om hvordan landets fremtid skal formes, og hvilken politik der skal føres, er fortsat frem til i dag.

1981 – 19. januar – USA og Iran underskriver en aftale om løsladelsen af 52 amerikanske gidsler efter 14 måneders fangenskab.

1981 – 23. november – Ronald Reagan underskriver et tophemmeligt direktiv, der tillader CIA at rekruttere Contras Nicaragua som et led i det, der senere skal blive kendt som Iran-Contra-skandalen.

1981-2002 – Iran eksperimenterer med produktion af uranmetal (ej deklareret over for IAEA)

1982-2004 Iran eksperimenterer med bestråling af uran og oparbejdning af plutonium fra brugt brændsel (ej deklareret)

1983-1993 – Iran eksperimenterer med produktion af Polonium-210 (ej deklareret)

1985 Iran træffer beslutning om at udvikle et atomprogramsom svar på ærkerivalen Iraks atomprogram.

1989– 14. februar. Irans Ayatollah Khomeini udsteder dødsdom over forfatteren Salman Rushdie for bogen “De sataniske vers”. Han opfordrer alle rettroende muslimer til at dræbe ham.

Den 3. juni døde Khomeini. Begravelsen udløste kaos i Teheran, da millioner af tilhængere søgte at få et sidste glimt af afdøde. Tusinder kom til skade under tumulterne, flere blev mast ihjel og efter at liget faldt ud af kisten og ud til menneskemængden blev begravelsen afbrudt. Den blev genoptaget fem timer senere – under svær bevogtning af sikkerhedsstyrker. Hans begravelse menes at være den største begravelse nogensinde. Flere millioner var mødt op for at få et sidste glimt af deres revolutionsleder.

1995-2004 – Iran færdiggør en 1000 megawatt letvandsreaktor i Bushehr.

2002 – August. Irans hemmelige atomprogram afsløres.

2003 – Juni. IAEA meddeler, at Iran ikke overholder sine forpligtelser i Safeguard-aftalen.

I november måned indgår Iran aftale med StorbritannienFrankrig og Tyskland om at suspendere dele af sit atomprogram.

Den 23. december, tidligt om morgenen ramte et jordskælv den gamle historiske by Bam i Kermanprovinsen, der målte 6,8 på richterskalaen. På blot 12 sekunder jævnede skælvet stort set hele byen med jorden. Imellem 30-50.000 mennesker døde. Læs her om en af de 57 danskere, der deltog i redningsarbejdet. Læs mere her (engelsk).

2003 – Amnesty International rapporterede om krænkelser af ytringsfriheden igennem arrestationer af studenter, akademikere og journalister. Årsrapporten beretter også om brug af tortur og henrettelser af politiske fanger. Mindst 113 mennesker, heriblandt seks kvinder, blev henrettet i 2003. Mange af henrettelserne foregik offentligt.

2004 – Ved præsidentvalget blev den reformorienterede præsident Mohammad Khatami afløst af Mahmoud Ahmadinejad, som repræsenterer en radikal, islamisk politisk linie.

2004 – September. IAEA’s bestyrelse vedtager kritisk resolution om Iran.

2004 – November. Iran indgår igen en aftale med Storbritannien,  Frankrig og  Tyskland om at suspendere store dele af sit atomprogram.

2005 – 18. januar. USA’s præsident George W. Bush vil ikke udelukke, at USA bruger militær magt, hvis Iran ikke makker ret.

6. februar. Det vil tage nogle år endnu, før Iran har sit første atomvåben, og derfor foretrækker USA at bruge diplomati.

Et kraftigt jordskælv ramte den 22. februar området omkring byen Zarand i den sydøstlige del af Iran. Læs mere om naturkatastrofer her.

28. april. Den iranske udenrigsminister, Kamal Kharrazi, advarer om, at Iran har i sinde at genoptage processen med at berige uran, hvis forhandlingerne om Irans atomprogram med EU-landene FrankrigStorbritannien og Tyskland slår fejl.

30. april. Iran truer med at genoptage berigelsen af uran efter forhandlinger med EU-repræsentanter om landets omstridte atomprogram slog fejl.

3. maj. Iran erklærer, at landet vil genoptage nukleare aktiviteter, som har været indstillet som led i en aftale med EU. Meldingen fra Teheran kommer dagen efter, at EU klart har advaret det iranske styre om internationale sanktioner og nye FN-tiltag, hvis landet genoptager berigelsen af uran.

8. maj. Det iranske styre truer igen med at genoptage atomaktiviteterne i løbet af få dage. Beskeden kommer trods skarpe advarsler fra EU og USA om, at et sådant skridt kan medføre, at sagen indbringes for FN’s Sikkerhedsråd.

25. maj. Iran vil indtil videre opretholde sit stop for oparbejdning af uran. Det blev resultatet af et møde i Genève mellem Irans ledende forhandler i atomspørgsmål og udenrigsministrene for FrankrigStorbritannien og Tyskland. Efter tre timers forhandlinger meddelte parterne, at de var blevet enige om at afvente et udspil, som EU vil præsentere Iran for inden udgangen af juli.

3. juni. Iran meddeler, at styret alligevel ikke vil acceptere en to måneders udsættelse af forhandlingerne med EU, der har til formål at løse striden om de iranske atomplaner.

26. juni. Iran vil fortsætte atomforhandlingerne med EU, men befinder sig nu i en styrket position efter valget af den ultrakonservative Mahmoud Ahmadinejad som landets ny præsident.

31. juli. Styret i Iran truer med at genoptage visse atomaktiviteter.

2. august. Storbritannien, Frankrig og Tyskland advarer Iran mod at genoptage sit atomprogram.

3. august – Mahmoud Ahmadinejad blev Irans 6. præsident. Han kritiseres for hans kontroversielle udtalelser og for hans foragt for menneskerettighederne. Han er fjendtligt indstillet overfor Israel, England og USA.

9. august. Det kommer frem, at Iran har fremstillet ca. 4.000 centrifuger, der bruges til at berige uran.

I oktober måned skabte Ahmadinejad international forargelse, da han blev citeret for at ville ”fjerne Israel fra verdenskortet”. Det er siden påstået, at udtalelsen skulle hentyde til en fjernelse af Israels regering og ikke landet som helhed.

2006 – Februar. Iran meddeler verdenssamfundet at landet beriger uran i en lille skala i landets egne atomanlæg.

April. Iran oplyser at det er lykkedes at berige uran i anlægget i Natanz.

Juli. FN’s Sikkerhedsråd opfordrer Iran til at stoppe atomprogrammet og truer med sanktioner.

December. FN’s Sikkerhedsråd vedtager sanktioner mod Irans handel med nuklear materiale og atomteknologi. Iran afviser resolutionen.

2007 – Januar. Iran nægter 38 IAEA-inspektører adgang til landet som gengældelse for FN-sanktionerne.

Marts. FN’s Sikkerhedsråd vedtager flere sanktioner.

 Oktober. USA’s præsident, George W. Bush, advarer om, at et atombevæbnet Iran kan udløse en Tredje Verdenskrig.

 November. En leder i avisen Den Islamiske Republik fastslår, at Ahmadinejads  behandling af sine modstandere er amoralsk, ulogisk og forbudt og opfordrer landets retssystem til at gribe ind. Artiklen henviser til en tale fra Ahmadinejad for nylig, hvor han kaldte modstandere af Irans atomprogram for forrædere og beskyldte tidl. atomforhandlere for at spionere.

December. Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) konstaterer, at en ny amerikansk efterretningsrapport bekræfter, at Iran ikke er i færd med at udvikle atomvåben. Det svarer til, hvad FN-organisationen IAEA gentagne gange har sagt om Irans atomaktiviteter.

2008 – Arkæologi. En 5200 år gammel skål, fundet i en byruin syd for det nuværende Teheran, har vist sig at være verdens ældste kendte animation. På skålen findes en serie med fem billeder, som forestiller en ged, der hopper op for at æde blade fra et træ. Drejes skålen, skaber man en effekt af bevægelse – som i en animeret film. Animationen med geden kan ses HER.

2009 – 20. februar. FN’s inspektører fandt mere beriget uran, end iranerne selv havde opgivet. Læs mere her.

21. marts. Irans øverste leder Ayatollah Khameni, siger, at USA’s politik over for den islamiske repu­blik ikke er ændret. Udtalelsen kom­mer, dagen efter at præsident Barack Obama fremsatte en særlig appel til styret i Teheran. Læs mere her.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.