Estland

Republikken Estland eller Estland er et land i Baltikum af Nordeuropa med grænse til Østersøen i vest og nord (inklusiv den Finske Bugt i nord). Landet har endvidere grænse til Letland i syd og Peipus søen og Rusland i øst. Over Østersøen ligger Sverige i vest og Finland i nord. Estlands område dækker 45.227 km2, og er påvirket af et tempereret sæsonbetonet klima.

TIDSLINJE:

o.400 – Tilværelsen som halvnomader (fiskeri og jagt) blev fortrængt af agerbrugsformen.

1208 – 15. juni. Korsfarere og den tyske ridderorden Sværdridderne foretog et mislykket fremstød fra Livland mod estisk område. En kilde nævnerDannebrogs fald fra himlen, da den danske hær var i krise, som senere knyttes til slaget ved Lyndanisse d. 15. juni 1219. Men der er intet historisk belæg for, at der faldt noget flag ned fra himlen under begge slag. Der har dog været mange flag og faner med kors til stede under korstoget, så det afgørende angreb på esterne har muligvis været anført af en johanitterfane, der er identisk med det flag vi i dag kalder dannebrog.

1219 – 15. juni. Valdemar 4. Atterdag erobrede Tallinn. Hovedstaden der blev grundlagt dette år er en af de bedst bevarede middelalderbyer i Europa.Valdemarsdag blev indført d. 24. december 1912 i Danmark.

1227 – Danmark 
erobrer den nordlige halvdel af landet, og den tyske ridderorden Sværdridderne den sydvestlige del.

1248 – Tallinn blev til Hansestad.

1346 – Danmark solgte deres halvdel af landet til den til Den tyske Orden, der beholder den indtil Sverige erobrer denne del i 1561. Der var dog et par forsøg fra russerne, der prøvede at erobre landet i 1481 og 1558, men begge slog fejl.

1558-83 – Den Livlandske Krig endte med, at Estland deltes mellem Sverige, Polen-Litauen og Danmark.

1710 – Under Den Store Nordiske Krig blev Sverige knækket som stormagt, da russerne erobrede Estland og LivlandErobringen blev bekræftet ved Freden i Nystad i 1721.

1918 – 24. februar. Estland erklærede sig uafhængig efter det russiske kejserriges sammenbrud under Oktoberrevolutionen.

1918-20Frihedskrigen. Danskerne kæmpede sammen med eterne.

1921 – Sammen med Litauen og Letland trådte Estland ind i Folkeforbundet. Landet fik en forfatning efter Schweizisk model og blev et parlamentarisk demokrati. Regeringen indledte genopbygningen af landet og gennemførte en jordreform.

1934 – Estland indfører diktatur.

1939 – Sovjetunionen tvang Estland til at tillade oprettelsen af militærbaser i oktober måned som følge af hemmelige tillæg til Molotov-Ribbentrop-pagtenmed Tyskland.

1940 – juni. Sovjetunionen besætter landet. Ved et valg samme år, anmodede kommunisterne om, at landet måtte blive optaget i Sovjetunionen som Estiske SSR. Dette blev formelt i august 1940, men andre lande andet end Tyskland og dets allierede ville ikke anerkende det.

1941 – Nazi-Tyskland besætter landet, og først tre år senere lykkedes det Sovjetunionen at genvinde kontrollen i 1944.

1949 – marts. De sovjetiske styrker deporterede tidligere medlemmer afWaffen-SS og andre nazister ved massedeportationer. Sideløbende gennemførte de en tvangskollektivisering. Forholdene bedrede sig dog gradvist efter Stalins død.

1987 – august . En demonstration i Tallinn krævede, at de hemmelige tillægsprotokoller fra den tysk-russiske ikke-angrebspagt fra 1939 blev offentliggjort. Parallelt hermed blev det samme krav stillet i Letland og Litauen.

1989 – august. Omkring 2 millioner estere, letter og litauere dannede en menneskekæde, der var mere end 560 km lang og strakte sig fra Tallinn til Vilnius. Kravet var anerkendelse af de baltiske staters uafhængighed. I februar 1990 vedtog et konvent af estiske repræsentanter landets uafhængighedserklæring på grundlag af Tartu fredstraktaten fra 1920 mellem Sovjetunionen og det unge Estland.

1991 – 20. august. Estland udtræder af Sovjetunionen efter en parlamentsafstemning den 20. august og bliver atter uafhængig. De sidste sovjetiske tropper forlod landet d. 31. august 1994.

2004 – 2. april. Estland blev medlem af NATO. Den 1. maj blev det medlem afDen Europæiske Union.

2007 – 30. april. 800 blev anholdt under urolighederne, der opstod efter at myndighederne fjernede et russisk krigsmonument i Estlands hovedstad Tallinn. En person mistede livet, og 153 blev kvæstet under kampene mellem russiske estere og politiet. Landet lukkede sin ambassade i Moskva, fordi Rusland ikke kunne garantere for dens sikkerhed. Bronzestatuen der var 183 cm høj, stod i en park, der også var en gravplads for faldne russiske soldater. Myndighederne fortalte dog, at statuen ville blive opsat et andet sted samme dag som den blev flyttet. Forholdet mellem esterne og de etniske russere er ikke for godt. Det store russiske mindretal beskylder da også Estland for at diskriminere dem.

2013 – Estlands sultekur.

2013 – 15. juli. E-valgskomitéen i Estland har gjort kildekoden, der bruges i forbindelse med elektroniske valghandlinger, offentligt tilgængelig.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.