Norge

Norge, officielt Kongeriget Norge, er en skandinavisk enhedsstat i form af et konstitutionelt monarki, der består af den vestlige del af den skandi-naviske halvø samt Jan MayenSvalbard og Bouvetøen. Norge har et areal på 385.252 km² og et indbyggertal på omkring 5 millioner. Det er det næst-tyndest befolkede land i Europa. Landets længste grænse går mod øst til Sverige, mens der mod nord også er grænse til Finland samt på en kort strækning til Rusland. Resten af landet afgrænses af havet: Barentshavet
mod nord,Norskehavet mod vest, Nordsøen mod sydvest og Skagerrak mod syd. Landets hovedstad er Oslo.

TIDSLINJE:

10.000-4000 FVTÆldste Stenalder. Folk lever af jagt, fangst og fiskeri.

10.500 FVT – Blomvåg-fundet i Øygarden kommune. Mest kendt for stedet, hvor man troede at man fandt de ældste spor efter mennesker i Norge. Flintesten, der blev fundet er der tvivl om, om de overhovedet er bearbejdet af mennesker eller naturen.

9000-8000 FVT – En ny gletsjer dækker det meste af landet.

4200-3600 FVT – Helleristningerne ved Alta.

4000-1800 FVTYngste Stenalder i Norge.

1800 FVTBronzealderen i Norge indeles i 2 faser – den Ældste fra 1800-1100 FVT og den Yngste fra 1100-500 FVT.

542 – Den Justinianske Pest der spredte sig fra Centralasien til Europa og Lilleasien og angives at have hærget i 500-tallet og fremad, rammer Norge. Epidemien er estimeret til at have forårsaget 40 millioner dødsfald.

600-800Merovingertiden i Norge. Vikingeskibe bliver produceret.

872 – Vikingetiden er karakteriseret ved ekspansion og emigration af de vikinger, der var søfolk. Ifølge traditionen samlede Harald Hårfager vikingerne i 872 efter slaget i Hafrsfjord i Stavanger, hvorved han blev den første konge af Norge (dateringen til 872 kan være noget tilfældig, og det reelle år kan meget vel have været kort før 900). Læs mere her. Vikingetiden slutter i 1100-tallet, da landet bliver kristent.

1130-1240Borgerkrigstiden i Norge fandt sted i denne periode.

Blackdeath2

1349 – Den sorte død ramte Norge og medførte drastiske ændringer i landet, idet mellem 40 og 50 % af landets indbyggere omkom af sygdommen, hvilket afstedkom en periode med social og økonomisk nedgang. Pesten efterlod Norge meget forarmet.
Skønt dødsraten var nogenlunde på niveau med resten af Europa, tog den økonomiske genoprettelse noget længere tid på grund af en meget spredt befolkning. Mange gårde lå forladte hen, og befolkningstallet steg kun meget langsomt. Lejerne på de få overlevende gårde oplevede, at deres handelsposition over for gårdenes ejere var betydeligt forbedret.

1380-1814 – Danmark–Norge er den moderne betegnelse for rigsfællesskabet mellem kongerigerne Danmark og Norge efter Kalmarunionens endelige sammenbrud i 1523 (Sverige erklærede sig uafhængigt), og fra 1536 (Norge formelt underlagt den danske krone), og indtil 1814 da Norge blev afstået til svenskerne og forlod rigsfællesskabet.

1854 – Eidsvoll-banen mellem Eidsvoll og Oslo og blev dermed den første jernbane i Norge. Eidsvollbanen var vigtig for transport i indlandet, idet den sammen med dampbåden Skibladner fragtede passagerer og gods til HamarGjøvik og Lillehammer.

1860Masseudvandring fra Norge til Amerika tager til.

1888Fridtjof Nansen ledede den første ekspedition der formåede at krydse indlandsisen i Grønland, hvilket for alvor gjorde ham verdensberømt.

1893 – Fridtjof Nansen stod i spidsen for en ekspedition til Nordpolen med skibet Fram, en rejse der tog over tre år. Sammen med Hjalmar Johansen nåede Nansen 86° 14 N, det nordligste punkt noget menneske havde nået på den tid. Under ekspeditionen oplevede han fænomenet dødvand, hvilket han som den første som beskrev.

1896 – Den 6. april fik Norge sin første biograf. Læs mere her (på norsk).

1911 – Roald Amundsen var en norsk polarforsker. Han er mest kendt for at have fundet Nordvestpassagen og for at lede ekspeditionen, som nåede først frem til Sydpolen den 14. december, 1911 efter et kapløb med en britisk ekspedition ledet af Robert Scott.

1914-18 – Under Første Verdenskrig går 800 norske skibe tabt under den tyske ubådskrig. 2000 norske søfolk mister livet.

1918 – over 7000 nordmænd dør af Den Spanske Syge, der krævede over 50 mio. døde, heraf 14.000 danskere.

1922Fridtjof Nansen fik Nobels fredspris.

1925 – 1. Januar. Norges hovedstad vender tilbage til sit oprindelige navn Oslo. Navnet blev i 1624 ændret til Christiania efter bud fra den fælles dansk-norske konge, Christian den Fjerde. Fra 1877 har navnet været skrevet Kristiania.

1926 – Roald AmundsenLincoln Ellsworth og Umberto Nobile førte luftskibet «Norge» fra Ny-Ålesund til TellerAlaska, og blev dermed de første til at krydse Nordpolen. Samtidig blev det slået fast, at der ikke var noget fast land i polområdet. Læs mere her.

1940 – Vidkun Quisling grundlagde i 1933 nazistpartiet Nasjonal Samling (NS), som ingen rolle spillede før krigen. Ved den tyske invasion den 9. april 1940 forsøgte han et statskup, men måtte efter tysk pres trække sig til fordel for det af Højesteret
udnævnte Administrasjonsrådet.

1940 – Under den tyske invasion d. 9. april kæmpede Max Manus i Gösta Benckerts kompani på Kongsvinger Fæstning og Glåmdalen. Den 16. januar 1941 blev han arresteret for at have solgt ulovlige aviser i modstandsbevægelsen. Han blev opsøgt i sin lejlighed i Vidars gade i oslo, hvor han forsøgte at flygte ved at springe ud af vinduet. Han lå livløs på gaden, og han blev hentet af ambulancen og kørt til Ullevål sygehus, hvor han var sengeliggende frem til hans flugt natten til fredag d. 14. februar, 1941. Læs mere her. Der blev lavet en film om hans bedrifter i 2008 som du kan læse mere om her.

1941De Allierede soldater under krigen var udstationeret på øen for at forhindre Nazityskland i at besætte øerne i området. Norge faldt under den tyske besættelse i 1940. Størstedelen af beboerne på øen var russere, og Sovjetunionen havde en ikke-angrebspagt med Tyskland indtil 22. juni, 1941. Storbritannien og Canada sendte styrker til øen for at destruere installationer, mest sovjetiske kulminer, og forhindre tyskerne i at overtage dem.

1942 – Den 1. februar, blev Quisling med tysk godkendelse ministerpræsident for en regering bestående af NS-medlemmer. Som statsleder fik han også sin personlige livgarde: Førergarden. I befolkningen var der et mindretal, der støttede nazisterne, og op imod 15.000 nordmænd meldte sig til tysk militær tjeneste, heriblandt i Waffen-SSQuislings og partiets forsøg på at nazificere Norge led totalt skibbrud på grund af folkelig modstand. Han blev efter krigen dømt for landsforræderi sammen med 24 andre og henrettet ved skydning den 24. oktober 1945.

1943 – Operation Sizilien, også kendt som Operation Zitronella, var et tysk angreb mod allierede mål på Svalbard i Norge fra den 6-9. september. Hele Svalbards befolkning blev evakueret i august 1941, og en garnison på 152 mand fra Norge, Canada og Storbritannien blev stationeret i Barentsburg. Garnisonen blev oprettet i forbindelse med Operation Gauntlet, som havde til mål at opføre en vejrstation og ødelægge vigtige installationer og miner. Hensigten var, at gøre Svalbard mindre attraktiv for en eventuel tysk besættelse.

1943 – Operation Source fandt sted 20. september, og var en tophemmelig og særdeles risikabel britisk operation, hvor flere mini-ubåde skulle sænke det tyske slagskib Tirpitz i havn, i dette tilfælde i Altafjord i Finnmark i Nordnorge. Det lykkedes kun X-5, X-6, X-7 og X-10 at komme frem. Flere af mini-ubådene sank med besætning undervejs. Der blev anbragt store mængder af sprængstof under Tirpitz der blev kraftigt beskadiget ved operationen.

1945 – UFO MYTE: En ufo styrtede tilsyneladende ned på den norske ø Spitsbergen. Læs mere her.

1947 – UFO MYTE: En rapport af Journalisten Dorothy Kilgallen (se mere her på engelsk), i maj måned, fastslog at britiske videnskabsmænd og luftværnspersonale var i færd med at udgrave vraget af et mystisk flyvende skib i Spitsbergen, Norge. Det svenske militær bekræftede dets ekstraterrestrialske oprindelse og rapporterede 17 lig fundet. Historien dukkede op som et lille pip en dag i amerikanske medier, før det blev dysset ned af militæret.

1963 – Kings Bay affæren i norsk politik blev udløst af en ulykke i 1962, i kulminen i Ny Ålesund, der ligger på det norske territorium på Svalbard i Ishavet. Læs mere på norsk her.

1985 – Den svenske popgruppe, A-ha slog igennem både i Europa og i USA med Take On Me, blandt andet på grund af en delvis animeret video. Blandt gruppens senere hits er The Sun Always Shines on TV,Manhattan SkylineThe Living Daylights (fra James Bond-filmen Living Daylights), og Stay on These Roads.

2011 – 22. juli. Terrorangrebene i Norge var dels en bombesprængning i regeringskvarteret i Oslo og dels en massakre på øen Utøya. De to angreb kostede i alt 77 døde og 96 sårede.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.