Grækenland

Republikken Grækenland er et land i den sydøstlige del af Europa på den sydlige spids af Balkanhalvøen. Mod nord er der grænser til Bulgarien, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien, mod øst til Tyrkiet. Mod øst ligger det Ægæiske Hav, mod vest det Ioniske Hav og mod syd det Libyske Hav, alle dele af Middelhavet. Hovedstaden er Athen.

Grækenland betragtes af mange som den vestlige civilisations vugge og har en lang og omfattende historie, hvorunder dets indflydelse spredte sig over tre kontinenter. 

Grækenland var i 1896, 1906 og 2004 vært for de moderne olympiske sommerlege. De olympiske lege stammer oprindeligt fra Grækenland.

Oldtidens Grækenland bliver af de fleste historikere regnet som den vigtigste grundlæggende kultur for den vestlige civilisation. Græsk kultur havde en stor påvirkning på Romerriget, som igen satte sit præg på den europæiske kultur.

Landet har omfattende miljøproblemer. Der fyres med kul fra nogle af Europas mest forurenende elektricitetsværker, og udledes ukontrolleret store mængder af giftstoffer, også tungmetaller som nikkel og krom, direkte ud i vandløb. Det kendteste eksempel er floden Asopos nord for Athen, hvor der er en markant stigning i antallet af kræfttilfælde, spontane aborter, samt medfødte misdannelser hos mennesker og dyr. Der er en massiv luftforu-rening i storbyerne, dels pga en meget stor befolkningstæthed, dels pga ineffektivitet og korruption ved kontrol af køretøjers udstødningsniveauer. Af samme grund er dieselbiler totalforbudt for privatbilister i hele Stor-Athen.

TIDSLINJE:

500 år FVT – Soluret tages i brug i Grækenland. Med dette inddeler man døgnet i timer.

470 år FVT – Grækeren Alkmæon bliver den første som dissekerer et lig af et menneske. Han finder ud af, at mennesket tænker med hjernen. Læs mere om dissektion af mennesker her.

440 år FVT – Filosoffen Leukippos påstår at alt der sker i naturen, sker af naturlige årsager. Guderne har intet med det at gøre. Læs mere her på engelsk.

440 år FVT – Demokrit hævder at alt er lavet af atomer.

350 år FVT – Aristoteles skriver om logik i Oragon. Omtrent samtidig begynder han at inddele dyr i grupper og laver sin egen teori om Jordens placering i universet.

23 – Den græske historiker og filosof Strabo opsummerer det man ved om landene i verden i bogen “Geographia“.

1359-1821Grækenland var under det Osmanniske Rige i denne periode.

1506Sir Richard Guylforde rejste til det hellige land først med skib fra Trieste mod syd via Kerkyra, hvor “alle taler græsk, og græske er de virkelig“, ned til Methoni med dens store fæstning, som han sejlede forbi “af skræk for tyrkerne“. Læs den fulde tekst her (på engelsk)

1941 – Landet blev besat af Tyskland.  Det estimeres, at ca 370.000 grækere (ca 7% af befolkningen) mistede livet under 2. verdenskrig, mange af disse af sult.

1944Tyskland trak sig ud af Grækenland.

1946-49Den græske borgerkrig. De borgerliges og royalisternes sejrede i 1949 med støtte fra Storbritannien og USA. Borgerkrigen var præget af grusomme overgreb, dels på modpartens styrker, dels overgreb fra begge sider på civilbefolkningen.

1964-1974Dronning Anne-Marie, dansk prinsesse, søster til Dronning Magrethe II, og yngste datter af Kong Frederik XI og Dronning Ingrid, blev gift d. 18. september 1964 med Konstantin 2. af Grækenland og var dermed dronning af Grækenland i 10 år. Anne-Marie og Konstantin har levet i eksil efter et mislykket militærkup siden 1967 først i Rom og derefter i København og London.

2008 – Antropologi. Analyser af en 40.000 år gammel kindtand har afsløret, at neandertalerne var et folk i bevægelse. Tanden er fundet i en kalkstenshule i Grækenland, og ved hjælp af laserteknologi har forskere fra bl.a. Max Planck Institute for Evolutionary Anthroplogy studeret de små partikler af strontium, der er aflejret i tandens emalje. Strontium er et naturligt forekommende metal, som tandens ejermand indtog med mad og drikke. Da strontium-isotoperne varierer, alt efter hvilket område neandertaleren fik sin mad fra, afslører hvor han eller hun har opholdt sig. Laserundersøgelsen viste, at fundstedet var mindst 20 km. fra det sted, hvor ejermanden voksede op, hvilket tyder på, at neandertalerne ikke blev boende det samme sted hele livet. (Ill. Vid. nr. 11/2008)

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.